1 MIO EUR iz zdravstvene blagajne za zdravljenje bolnikov “roma” v ZDA!

Ko v sklopu zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji določeni bolniki več ne morejo dobiti primernega zdravljenja, je edina rešitev pot v tujino. Samo v lanskem letu je bilo na podlagi odobrenih vlog s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za zdravljenje bolnikov v ZDA izplačanih cca. 1 MIO EUR sredstev. Gre za specifične bolezni, kjer žal v RS še ni ne potrebne opreme, ne kadra, pa tudi nekatere, kjer je bolniku zaradi čakalne vrste ogroženo življenje.

Operacije srca pri otrocih, bolezni epilepije, presaditev pljuč in specifične bolezni povezane s cerebralno paralizo največkrat bolnika “napotijo” v tujino!

Vloge, ki jih s pomočjo slovenske zdravstvene stroke pacienti vložijo na ZZZS obravnava posebna komisija, konzilij zdravnikov slovenske klinike. Le ti odločijo v prid bolnika ali zahtevajo še dodatni pregled v sistemu slovenskega zdravstva. Samo v letu 2016 je konzilij obravnaval kar 774 vlog, odobril pa 591. Vsem bolnikom, ki jim je zdravljenje v tujini bilo odobreno, je ZZZS v celoti krila vse potrebne nastale stroške zdravljenja.

Zdravljenje v tujini pa lahko opravimo tudi po lastni odločitvi, povrnjenih bo le del stroškov!

Kar nekaj bolnikov pa je takih, ki se za zdravljenje v tujini odloči brez “vloge” na ZZZS. Takih je v letu 2016 bilo kar 1835, stroškov povezanih z njimi pa za cca. 0,5 MIO EUR. Stroške je zavarovalnica dolžna povrniti v skladu s t.i. možnostjo prostega pretoka pacientov znotraj članic EU (preveriti pa je potrebno, katere vrste pregledov in zdravljenj je izključenih iz “sistema”). Stroški, ki se pacientu ob lastni izbiri pregleda ipd. povrnejo, pa znašajo le do višine, ki velja (bi nastali) v slovenskem javnem zdravstvu, je zapisal vir časopisa Dnevnik.

Pozor, med pregledi, ki niso uvrščeni na seznam za povračilo stroškov v tujini, spada tudi magnetna resonanca, PET CT in CT!

Za popolne informacije pa preverite na nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo: 01 30 77 222 oz. pišite na e-meil: [email protected]

Uredništvo