Tokrat že so se srečali že trinajstič

V Sloveniji javno veljavni program na področju glasbenega izobraževanja izvaja 67 javnih in zasebnih glasbenih šol. Izmed 15 zasebnih glasbenih šol, ki delujejo znotraj javne mreže, so se učenci in učitelji petih katoliških glasbenih šol leta 2009 prvič srečali na Reviji katoliških glasbenih šol v Mariboru. Od takrat je revija tradicionalna, lokacija pa se iz leta v leto spreminja. Izmed šestih pomurskih glasbenih šol, ki izvajajo javno priznane programe na področju glasbenega izobraževanja, kot katoliška glasbena šola v okviru Zavoda sv. Cirila in Metoda Beltinci deluje Glasbena šola Beltinci.

Na letošnji 13. reviji, ki jo v Beltincih gostijo že tretjič, so se predstavili solisti in komorne skupine ter baletni plesalci Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju, Glasbene in baletne šole Anton Martin Slomšek iz Maribora, Glasbene šole Matije Tomca v Zavodu sv. Stanislava Šentvid in Glasbene šole Rakovnik iz Ljubljane in domačini iz Glasbene šole Beltinci.

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju je odprla vrata prvim učencem septembra 2007. Otroci od 3. leta starosto lahko obiskujejo glasbeno smer Willems, ki daje poudarek notranjemu glasbenemu poslušanju, improvizaciji, naravnemu telesnemu gibanju in kvalitetnemu petju. Pri pouku instrumentov, petja in plesa vzgajajo odprte, a kritične glasbenike, ki so vključeni v javno veljavne programe. Kolektiv gori za glasbo, zato lahko tudi učence vžiga za odpovedovanje in delo, ki ga glasba zahteva. Glasbe ne zapirajo med štiri stene – s cikli koncertov ter nastopi učencev to tudi dokazujejo.

David Aubel (foto:M.Z.)
Mertin Kelc (foto: M.Z.)
Gea Palir (foto: M.Z.)
Jana Strmšek (foto: M.Z.)


Zavod Antona Martina Slomška 
ali krajše Slomškov zavod je mlada kulturna in vzgojna ustanova, ki jo je leta 1995 ustanovila takrat škofija, danes Nadškofija Maribor. S svojim delovanjem je šola pričela kot gost v Srednji strojni in kovinarski šoli na Teznem. V letu 2008 se je prostorska agonija končno razrešila in tako se je gimnazija in celotni zavod v aprilu 2008 preselil na Vrbansko 30 v Mariboru.  Za uresničevanje svojega namena ima Zavod Antona Martina Slomška več organizacijskih enot: Vrtec Montesorri, osnovna šola Montesorri, Škofijska gimanzija AMS, Dijaški dom AMS, Študentski dom AMS, Glasbeno-baletna šola AMS in Medgeneracijska akademija, ki delujejo po javno veljavnih programih.

Lutke GBŠ Anton Martin Slomšek (foto: M.Z.)
Nino Gerenčer (foto: M.Z.)
Luka Matavž (foto:M.Z.)
Anže Namestnik (foto: M.Z.)


Zavod sv. Stanislava
 v Šentvidu v Ljubljani je ustanova Nadškofije Ljubljana, namenjena izobraževanju in vzgoji ter kulturni dejavnosti. Njeni začetki segajo v zadnja leta 19. stoletja, ko je takratni ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič predstavil zamisel o gradnji prve povsem slovenske gimnazije. Škof Jeglič je po vseh zapletih z oblastjo vendarle blagoslovil prostore zavoda 21. septembra 1905. Po osamosvojitvi leta 1991 je bila stavba vrnjena Nadškofiji Ljubljana. Danes v okviru zavoda delujejo: vrtec dobrega pastirja, osnovna šola Alojza Šuštarja, škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom. dom, študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca in glasbena šola Matije Tomca. Glasbena šola je bila ustanovljena l. 1996 z imenom glasbena šola v zavodu sv. Stanislava. Leta 2022 se je preimenovala v Glasbeno šolo Matije Tomca.

Julija Skobe ob spremljavi Daniela Eyerja (foto: M.Z.)
Lana Rupnik (foto:M.Z.)

Glasbena šola Rakovnik deluje po vzgojnih načelih sv. Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev ter velikega vzgojitelja in prijatelja mladih. Don Bosko se je zavedal izrednega pomena, ki ga ima glasba zlasti v življenju mladega človeka, in si vzgoje mladih brez dobre glasbe ni znal predstavljati. Leta 1936 je bila na Rakovniku ustanovljena glasbena šola kot podružnica Glasbene Matice v Ljubljani, salezijanski inšpektorat pa je ustanovil Glasbeno šolo Rakovnik, ki je začela delovati v šolskem letu 1998/1999 in je danes ena od organizacijskih enot Zavoda Salesianum.  Leta 2002 je bila šola vpisana v razvid, šolskem letu 2018/2019 pa je Glasbena šola Rakovnik praznovala že 20. obletnico svoje ustanovite. Njen izziv ostaja v tem, kako otroke prek glasbe pripravljati na ustvarjalno in zlasti odgovorno življenje. Poslanstvo glasbene šole je posredovanje ne le učenja, ampak tudi vzgoje.

Jakob Spindler (foto: M.Z.)

Zgodovina Glasbene šole v Beltincih se je začela pisati veliko let pred njeno formalno ustanovitvijo. Po pripovedovanjih nekaterih kulturnih delavcev so se po vselitvi Osnovne šole Beltinci v nove prostore že porajale ideje o glasbeni šoli v beltinskem gradu, saj je v tem okolju glasbena tradicija že dolgo časa zelo močna. Na predlog takratnega župnika g. Alojza Benkoviča in g. Mateja Zavca se je pričelo intenzivno delati na bodočem programu glasbene šole. Devetega septembra 2008 je bil Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov glasba, predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica. V okviru šole izobražujemo tudi cerkveno glasbo in nadstandardni program. Šola deluje pod motom: GLASBENA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE KOT PRISPEVEK H KVALITETI ŽIVLJENJA LJUDI IN OKOLJA.

Katarina Gomboši in Neli Grlec (foto: M.Z.)
Tolkalna skupina Beat Chasers (foto:M.Z.)
Deja Baša (foto: M.Z.)
Miha Halas (foto:M.Z.)

 

Bojan Bezjak (foto: M.Z.)

Ob koncu se je ravnatelj GŠ Beltinci Bojan Bezjak zahvalil vsem nastopajočim in njihovim mentorjem. Program je povezoval Damjan Kuzma.

M.Z.