Letos na voljo 140.000 evrov

Občina Lendava je objavila Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Lendava v letu 2023, z namenom doseganja ciljev na podlagi smernic iz dokumenta Razvojni koncept Občine Lendava 2015-2025 in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava. Dokumenta sledita ukrepom za pripravo razvojnih in investicijskih programov spodbujanja ustanavljanja novih in razvoja obstoječih podjetij ali poslovnih enot/podružnic na območju Občine Lendava, vse s ciljem izboljšanja kazalnikov aktivnosti občine na področju demografije in trga dela.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev je 140.000€, sredstva pa so zagotovljena v občinskem proračunu za leto 2023 za namen spodbujanja gospodarskega razvoja in spodbujanja zaposlovanja.

Do sredstev so upravičeni samostojni podjetniki, mikro podjetja, majhna in srednje velika podjetja ter zbornice in združenja s sedežem na območju lendavske občine.

Razpis je odprt do 30. aprila 2023, več podrobnosti pa je na voljo TUKAJ.

M.Z.