Razpisanih 14,4 MIO EUR za mlade kmete!

Foto: Pixabay

Od 24. februarja do 18. marca bodo mladi kmetje lahko kandidirali na razpisana sredstva kot bodoči prevzemniki kmetij. Gre za zadnji razpisa programskega obdobja 2014-2020, na razpolago pa je 14,4 MIO EUR.

45.000 EUR kot zaposlen kmet doma ali 18.600 EUR kot opravljanje kmetijske dejavnosti poleg redne službe

V kolikor se bo mladi prevzemnik odločil, da si bo na kmetiji zagotovil delovno mesto in bo kmečko zavarovan, dobi 45.000 EUR nepovratnih sredstev. Podporo v višini 18.600 EUR pa prejmejo mladi prevzemniki, ki niso zaposleni kot kmetje in kmetijo vodijo poleg druge službe.

Podpora izplačana v dveh obrokih, najprej 70 % nato preostalih 30 %

Na razpis se lahko prijavijo mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let in imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Vlogi na razpis pa morajo priložiti poslovni načrt, v katerem orišejo gospodarski razvoj kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe).

Sicer pa so na kmetijskem ministrstvu že pripravili okvirni terminski načrt o še kar trinajstih drugih razpisih.

Uredništvo