15 MIO EUR sredstev sadjarjem za protitočne mreže in namakanje ter…

Vir:Pixabay

Pred sadjarji je priložnost, da svojo dejavnost “naredijo” manj tvegano pred točo in sušo, ki jim največkrat ponagaja pri izgubi potrebnega dohodka iz sadjarske dejavnosti. Gre za razpis 4.1 iz Programa za razvoj podeželja, rok za oddajo vloge pa je od 23. aprila do vključno 18. julija. Do celotnega teksta razpisa in potrebne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Vrednost sofinanciranja je do 75% za naložbe, kjer se kmetijska gospodarstva prilagodijo podnebnim spremembam!

Kmetijska gospodarstva se bodo lahko potegovala za sofinanciranje svojih naložb kot so:

  • Nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh,
  • nakup in zasaditev tržno primernejše sorte v sadovnjakih,
  • izboljšanje tehnologije pridelave,
  • vzpostavitev zasebnih namakalnih sistemov z enim uporabnikom in namakalno opremo.

Mladi kmetovalci se bodo lahko potegovali za sofinanciranje kar 75% stroškov, če bodo sredstva namenjali namakanju, vzpostavitvi rastlinjakov ali protiočnim mrežam (ostali upravičenci, ki niso mladi kmetovalci 50%). Tisti, ki bodo vlogo oddali za uvajanje tržno primernejših sort v sadovnjake in izboljšanje tehnologije pridelave, pa lahko pričakujejo od 30 pa vse do 50% sofinanciranje upravičenih stroškov, je zapisano na spletni strani ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredništvo