2500 Slovencev se je izselilo v sosednjo Avstrijo!

Foto:Pixabay

Tujina je vse bolj cenjena “destinacija” za dostojno življenje in karierno rast posameznikov, zato se za izselitev odloča vse več mladih slovenskih družin. Kar 2500 Slovencev si je za svoje prihodnje domovanje in službovanje izbralo sosednjo Avstrijo.

V letu 2017 se je iz Slovenije izselilo največ državljanov RS po osamosvojitvi. Kar 2500 izseljenih Slovencev si je za nov dom izbralo Avstrijo, na drugem mestu z 1860 izseljenimi je Nemčija, sledi Švica z 880 izseljenimi.

V letu 2017 se iz Slovenije odseli kar 9871 državljanov Slovenije!

Skrb zbujajoče je, da iz Slovenije odhajajo mladi (med 25 in 29 let skoraj 1700), vse več med njimi pa je visokoizobraženih (več kot polovica), poroča SURS (Statistični urad RS). Gre za eno najbolj vitalnejšo in dragoceno skupino mladih, ki jih bomo danes in v prihodnje še kako pogrešali!

Se tega zavedamo!

Uredništvo