Nagrade in priznanja zaslužnim

V petek, 9. septembra 2022, je na Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci potekala slavnostna seja občinskega sveta ob 26. občinskem prazniku občine Moravske Toplice in slovesnost ob 40 letnici delovanja DOŠ Prosenjakovci.

Alojz Glavač (foto: moravske-toplice.si)

Na slavnostni seji so za prispevek k ohranjanju medičarstva in kulturne dediščine ter za prepoznavnost kraja, občine Moravske Toplice in širše naziv ČASTNA OBČANKA OBČINE MORAVSKE TOPLICE podelili Jožici CELEC iz Ratkovec.

Alojz Glavač in Jožica Celec (foto: moravske-toplice.si)

VELIKO ZAHVALNO LISTINO za dolgoletno požrtvovalno delo na področju gasilstva, novinarstva in športa je prejel Geza Grabar iz Tešanovec.

NAGRADO  OBČINE MORAVSKE TOPLICE je za zasaditev belih murv, promocijo le-teh pri mladih ljudeh in za vzgojo gosenic sviloprejk prejel: Janez ŠKALIČ iz Sela.

PRIZNANJA OBČINE MORAVSKE TOPLICE so prejeli Julijana PUHAN, Vlado VUČKIČ in NOGOMETNI KLUB ČARDA, Martjanci.

PRIZNANJA ŽUPANA so prejeli poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc HORVÁTH, Pomurski akademik dr. Mitja SLAVINEC, ravnateljica DOŠ Prosenjakovci Jožefa HERMAN inposlanec Državnega zbora Republike Slovenije Jožef HORVAT.

Prejemniki občinskih nagrad (foto: moravske-toplice.si)

PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE MORAVSKE TOPLICE  so prejeli tudi letošnji zlati maturanti Ajda KUHAR, Mišel NOVAK in Larisa PUHAN.

Priznanje župana je ob 25 letnici delovanja prejelo tudi javno komunalno podjetje ČISTA NARAVA d.o.o.

Ob tej priložnosti je bila tudi uradna otvoritev popolnoma prenovljene Dvojezične osnovne šolo Prosenjakovci in slovesnost ob 40. letnici delovanja, ki se je je udeležil tudi direktor Urada vlade za narodnosti, mag. Stanko Baluh.

(foto: urad Vlade RS)

Letos v Moravskih Toplicah obeležujejo tudi 60 let kopanja v črni termo-mineralni vodi in 60 let razvoja turizma. V 60 letnih so Moravske Toplice iz majhne vasi postale zelena turistična destinacija, ki ji zaupa vedno več gostov in občinsko središče. Po številu nočitev pa sodijo med prvih deset destinacij v Sloveniji.

M.Z.