500 evrov pokojnine vsakemu trinajstemu upokojencu

No ja, vsaj nekaj, bo povedal marsikateri upokojenec. Državni zbor je namreš sprejel novelo pokojninskega zakona ZPIZ-2 (prisotnih je bilo 74 poslancev), ki bo vsakemu trinajstemu upokojencu z mesecem oktobrom zagotovil 500 EUR pokojnine. Sedanji oz. bodoči prejemniki (upravičenci) morajo izpolnjevati “polne” upokojitvene pogoje in sicer za leto 2017:

  • So se upokojili starostno ali invalidsko vendar ne predčasno (moški so stari 59 let in 8 mesecev, ženske so stare 59 let in 4 mesece, moški imajo 40 in ženske 39 let in 8 mesecev pokojninske dobe).
  • V letu 2018 bo tudi za ženske veljalo 40 let pokojninske dobe.

Potrebno pa je opozoriti, da posameznik, ki prejema neto razpoložljiv dohodek v višini 617 eura oz. manj, živi pod pragom tveganja revščine. Po razpoložljivih podatkih SURS (Statistični urad RS) je takih kar 78.000 upokojencev. Najnižja pokojnina  v letu 2017 znaša borih 204,91 EUR, najvišja pa kar 2687,22 EUR.

Rešitev:

Nujne so celovite sistemske reforme, ki pa jih zaradi prihajajočih volitev ne bo. Pričakujemo lahko le všečne mini popravke in preko njih veliko “zakupljenih” populističnih izjav in pisanj!

Uredništvo