Do 54.000 EUR subvencij za mlado podjetje!

Slovenski podjetniški sklad (SPS) ima v sklopu razpisa P2 (Spodbude za zagon inovativnih podjetij) rezerviranih 2,16 milijonov evrov sredstev. Do subvencij v višini 54.000 EUR so upravičena tista tehnološko inovativna mlada podjetja, ki so nastala med 1.1.2016 in 15.3.2017 in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

Kot je razbrati iz razpisne dokumentacije na njihovi spletni strani, se bo subvencija zagotavljala v treh delih in sicer:

  • 10.000 EUR za upravičene stroške nastale med septembrom 2016 in avgustom 2017
  • 12.000 EUR za upravičene stroške nastale med septembrom 2017 in avgustom 2018
  • 32.000 EUR za upravičene stroške nastale med septembrom 2017 in avgustom 2018

Izbrana podjetja bodo poleg finančne spodbude upravičena še do administrativne podpore, svetovanja, izobraževalnih delavnic in mreženja z zasebnimi investitorji.

Razpis je odprt do 18.4.2017.

Uredništvo