76.000 EUR bruto odpravnine Boštjanu Jazbecu, bivšemu guvernerju Banke Slovenije?

Vir:fb

Bivši guverner Banke Slovenije, Boštjan Jazbec, ki ga na “krmilu” ni že vse od 30. aprila 2018 premišljuje, kako se odločiti o svoji odpravnini v višini cca. 76.000 EUR. Bode pa v oči sporno določilo, da mu le ta pripada tudi v primeru, da se sam odloči za prekinitev delovneg arazmerja na lastno željo. To določilo je v nasprotju z internimi določili Banke Slovenije in tudi drugimi zakoni iz delovnih razmerij!

Odpravnina v višini cca. 76.000 EUR, pogodba podpisana kar s strani podrejenega sodelavca!

Kot piše portal 24.ur, naj bi do 6. povprečnih plač ob prekinitvi delovneg razmerja prišel Jazbec kar s pomočjo podrejenega sodelavca.

Ker je Jazbec ravnal v nasprotju s 2. členom Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, bi bilo proti njemu potrebno sprožiti ovadbo o zlorabi internih določil Banke Slovenije. Sicer pa se lahko samo vprašamo, kako je mogoče, da je pogodbo o medsebojnih pravicah med delodajalcem in delojemalcem podpisal podrejen sodelavec guvernerja, Boštjana Jazbeca.

V 2. členu Pravilnika je med drugim tudi zapisano: Delavcu s posebnimi pooblastili ne pripada pravica do odpravnine, če je sam odpovedal pogodbo o zaposlitvi, oziroma, če mu je delovno razmerje prenehalo iz krivdnih razlogov. Kot vemo, si je guverner Banke Slovenije že “postlal” z boljšo službo v Bruslju.

Jazbec pa se je znašel tudi v kriminalistični preiskavi, saj je osumljen zlorabe položaja, s katero naj bi Novi Ljubljanski banki (NLB) pomagal ustvariti okrog 250 milijonov evrov premoženjske koristi.

Uredništvo