78.500 znaša število brezposelnih ob koncu leta 2018!

Foto:Pixabay

Zavod za zaposlovanje je ob izteku leta 2018 “prepoznal” 78.534 brezposelnih.Gre za primerljiva podatka DEC 208/NOV 2017.

Število brezposelnih je sicer večja kot v prejšnjem primerljivem letu (za 3,2 odstotka), slednja pa se je povečala predvsem zaradi iztekov pogodb za določen čas ob koncu leta.

Registrirana brezposelnost po OE (Območna enota)!

Foto:ZRSZ

Največjo stopnjo brezposelnosti beleži OE (Območna enota) Murska Sobota in sicer 7,2 %, najnižjo pa OE Nova Gorica in sicer 0,3 %.

Spomnimo, da je še v januarju 2017 bilo skupaj 103.736 brezposelnih!

Uredništvo