Ali bo novi del naselja Černelavci v Občini Murska Sobota še “plaval” v fekalijah?

Foto. www.murska-sobota.si

Sanacija drugega dela kanalizacijskega sistema v Černelavcih, ki zajema del Črtomirove in Liškove ulice, je v teh dneh dokončana. Ali so s tem odpravljene težave zalivanja kleti in drugih delov stanovanj z meteorno in fekalno vodo, bo pokazal čas. Občina namreč v razvojnih programih do leta 2022 predvideva, da bo morala sanirati še druge dele kanalizacijskega sistema v Černelavcih. Spomnimo, da aktivnosti odprave težav segajo že desetletje nazaj, ko se je začela odprava ozkega grla severnega kolektorja ob samem kanalu in celotno čiščenje slednjega. Sledila je sanacija istega kolektorja v letih 2016 in 2017, kar pa spet ni odpravilo vseh težav. Ker so se prizadeti stanovalci združili v civilno iniciativo in po preverjenih informacijah celo sprožili postopke zoper občino, so se aktivnosti začele odvijati hitreje. Sledilo je informiranje krajanov, nato pa je “padla” odločitev. Občina se je odločila, da ne bo ločevala meteornih vod od fekalnih (ohranitev mešanega sistema) in bo pristopila le k povečanju pretočnosti (zamenjava cevi s cevmi večjega profila ter drugimi ukrepi, kot zatesnitve ipd.).

Investicija na tem delu “težka” 160.000 EUR, izvajalec podjetje GMW d.o.o. iz Turjanec

Kot so v svojem sporočilu za javnost zapisali na občini, naj bi se z notranjo zatesnitvijo povečala pretočnost, podzemni jaški so bili na delu kanalizacije (tam, kjer so dimenzije kanala ustrezale izdelani analizi) dvignjeni na nivo cestišča, namestila pa sta se tudi merilca za meritev pretočnosti severnega zbiralnika.

Vrednost celotne investicije, ki se je izvajala na tem, tako imenovanem K8 delu območja, je znaša 160.000 EUR, izvajalec del pa je bilo podjetje GMW d.o.o. iz Turjanec.

Spomnimo, da je sanacija drugega dela kanalizacijskega sistema, t.i. območja K7 (del Dalmatinove, Liškove in Slovenske ulice), katerih sanacijska dela segajo v leto 2018, bila končana v mesecu juniju.

Uredništvo