Ali ste upravičeni do otroškega dodatka po novem?

Vir:Pixabay

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) z januarjem 2018 vrača otroški dodatek družinam iz t.i. sedega in osmega dohodkovnega razreda (64% do 99% neto mesečnega dohodka na družinskega člana). Od januarja 2018 naprej bodo tako lahko pravico do otroškega dodatka uveljavljale tudi družine, katerih mesečni dohodek na družinskega člana znašal skoraj 1.020 evrov. Do otroškega dodatka po tej spremembi bodo že s 1. 1. 2018 upravičeni tisti, ki bodo vlogo oddali do konca decembra, torej še danes.

22,83  EUR/mesec za enega otroka v 7 in 19,88 v 8 dohodkovnem razredu!

Z odpravo varčevalnih ukrepov bodo do otroškega dodatka tokrat upravičeni tudi otroci, katerih starši spadajo v t.i. sedmi ali osmi dohodkovni razred, kar pomeni, da je njihov neto mesečni dohodek na družinskega člana enak ali večji od 64% pa do 99% povprečne neto plače v RS (za leto 2016). Za drugega otroka bo otroški dodatek v 7. dohodkovnem razredu znašal 30,44 EUR in v 8. dohodkovnem razredu 27,50 EUR.

Primer izračuna otroškega dodatka (primer velja za dva starša z dvema otrokoma):

Če starša skupaj zaslužita neto med 2.637 € in 3.379 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 3.379 € in 4.079 €, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred, je prikazal izračun vir MDDSZ.

V kolikor ste družina, ki bo po novem prejemnik otroškega dodatka, si lahko vlogo za uveljavljanje te pravice najdete na povezavi Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Uredništvo