Ali Uroš Merc, večinski lastnik podjetja BISOL Group spreminja strategijo naložbe v Občini Murska Sobota?

vir:www.bisol.com

22.4.2010 je podjetje BISOL z Mestno občino Murska Sobota podpisalo pogodbo o nakupu kar 5.1 hektarja stavbnih zemljišč. Parcele je kupilo v SOIC (Severno obrtna industrijska cona) z namenom, da z vlaganji v višini 130 MIO EUR vzpostavi nove proizvodne obrate ter postopoma (do leta 2015) zaposli do 750 ljudi (Tako o novi proizvodnji podjetja BISOL v Murski Soboti). Do predmetne investicije v napovedanih letih ni prišlo, Uroš Merc, večinski lastnik podjetja pa je takrat kot razlog za začasno (ne)investiranje navedel slabe pogoje na trgu in spremenjene pogoje na področju subvencij pri vzpostavljanju fotonapetostnih sistemov.

Na MOMS sedaj v postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za SOIC (fotonapetostna elektrarna)!

V Sklepu, ki je javno objavljen na spletni strani MOMS lahko v drugem odstavku 2. člena predmetnega Sklepa preberemo, da je investitor BIOSOL GROUP d.o.o. izrazil namero za gradnjo elektrarn ter ostalih energetskih objektov (umestitev sončne elektrarne na prostem). Bi iz začetka postopka lahko sklepali, da je z namero vzpostavitve proizvodnih obratov in zaposlitve lepega števila delovnih mest v MOMS konec? Bolj ja, kot ne!

Uroš Merc, 64,7-odstotni lastnik skupine Bisol Group je podjetje BISOL ustanovil v letu 2006. Do vključno leta 2012 je podjetju prodaja panelov strmo rasla, vendar zaradi zaostritve na trgih proizvodnje in prodaje fotonapetostnih panelov ne v skladu s pričakovanji. Ravno iz omenjenega razloga do novih vlaganj v MOMS ni prišlo. Ustalitev rasti v letu 2012 na cca. 50 MIO EUR ter nato močan upad prihodkov v letu 2013 ter novo okrevanje vse do leta 2017 kažejo na zelo hudo konkurenco na tem svetovnem trgu.

Sicer pa je Uroš Merc s 25,8 milijona evrov po raziskavah revije Manager v letu 2017 pristal na 63. mestu najbogatejših Slovencev, njegova skupina pa je imela v letu 2016 75,4 milijona evrov prihodkov.

Uredništvo