Arbitri odločili, smo lahko Slovenci zadovoljni?

Kjer se prepirata dva,…se odloči tako, da sta obe strani “dovolj zadovoljni”. Sta res, ali le potihoma vsaka zase? Arbitri so včeraj prebrali (razglasili) odločitev, ki je dokončno zaprla poglavje o nerešenih mejnih vprašanjih na določenih območjih med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in stika RS z odprim morjem. Kakor koli, dokler bosta državi “znotraj” EU, ju odločitev arbitražnega sodišča zavezuje.

Premier Cerar že izjavil (priznal), da vsa pričakovanja niso bila uresničena!

Slovenija je sicer pridobila kar 2/3 dela Piranskega zaliva (več, kot je potihoma pričakovala), toda dejstvo je, da ni pridobila teritorialnega stika z mednarodnimi vodami. Stik z odprtim morjem je tako RS dobila le v obliki služnosti in ne kot direktni stik (slovenski teritorialni stik), ki ga je od arbitrov zahtevali celo v obliki sprejetega sklepa v DZ, je zapisal vir nova24tv.si. To pa pomeni, da so arbitri RS prisodili le koridor skozi hrvaške teritorialne vode, ki ladjam RS omogoča prosto plovbo med slovenskimi teritorialnimi vodami in odprtim morjem. Koridor torej z odločitvijo arbitraže še vedno ostaja v Hrvaški  jurisdikciji (hrvati imajo na tem koridorju varnostne in reševalne naloge).

Če osvežimo spomin, sporazum Drnovšek-Račan je glede dostopa RS do   mednarodnih vod dal veliko več, dal je Slovenski koridor!

Na mejah nekaj veselja, žal pa veliko žalosti!

Joško Joras, pravi Slovenec je žal pristal na Hrvaški. S tem, ko so arbitri odločili, da se katasterska in dejanko zarisana meja morata “izenačiti”, so postala jasna tudi vsa ostala odprta vprašanja ne mejah. Tako se je zgodilo s Trdinovim vrhom, ki od včerajšnje odločitve naprej pripada Hrvatom kot Sveta Gera in enako levi breg Dragonje. Na Slovenski strani pa so “ostale” Mirišče, Žumberak in t.i. Tomšičeve parcele, navaja vir siol.net

V teh dneh  bo sicer največ sporočil, da smo lahko v RS z odločitvijo arbitrov zadovoljni (vse izjave se bodo skoncentrirale na Piranski zaliv) toda, če pod drobnogled vzamemo enega izmed Sklepov Državnega zbora iz dne 4.2.2013, se lahko vprašamo! Sklep glasi (citiramo):

Republika Slovenija izjavlja, da je naloga arbitražnega sodišča določiti ozemeljski stik teritorialnega morja Republike Slovenije z odprtim morjem (stik Slovenije z odprtim morjem), torej ohranitev pravice Slovenije do stika z odprtim morjem, ki ga je imela na dan osamosvojitve 25.junija 1991.

Smo lahko torej Slovenci z doseženim zadovoljni?

Uredništvo