Avstriji prvi opomin iz Bruslja zaradi “znižanja” otroški dodatkov delavcev migrantov!

Foto:fb

“V EU ni drugorazrednih otrok,” je ob sprožitvi postopkov Evropske komisije 24. januarja proti Avstriji zaradi sporne nove zakonodaje o indeksaciji otroških dodatkov poudarila evropska komisarka za zaposlovanje in socialne zadeve Marianne Thyssen.

Novela zakonodaje o indeksaciji otroških dodatkov je v Avstriji uvedla spremembe, saj so od 1. januarja družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi članici, odvisni od življenjskih stroškov v tej članici. To pomeni, da bi bili mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo ter tam tako kot lokalni delavci plačujejo prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti. Otroški dodatek v Avstriji namreč znaša od 112 do 162 evrov na otroka, odvisno od njegove starosti in ne glede na dohodek družine. Dodatek otroku pripada, če se šola vse do njegovega 24. leta.

Spomnimo, da je Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu, članica Evropske ljudske stranke (ELS/SDS), ki znotraj Parlamenta deluje v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve in v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve o nameri sosednje države Republike Avstrije odprla temo v Evropskem parlamentu in jasno zavzela stališče, da gre za nedopustno diskriminacijo in “manever”. Opozorila je, da gre za preveč všečen ukrep “sosede” in delitev EU državljanov na prvo in drugorazredne. Indeksacijo je ponazorila tako: “Slovenci zaposleni v Avstriji, v avstrijski socialni sistem prispevajo enako, zato je edino logično, da bi morali biti tudi pri prejemkih obravnavani enako. Če pogledamo z drugega zornega kota, potem se lahko vprašamo, zakaj ne bi po isti logiki Slovenci, ki delajo v Avstriji, tam plačevali tudi manj davkov in prispevkov. V skladu z indeksacijo torej.”

Sicer pa gre tokrat za prvi opomin Avstriji v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje. Če se Avstrija nanj ne bo ustrezno odzvala, lahko sledi drugi opomin, v bruseljskem žargonu imenovan obrazloženo mnenje. Če niti odziv nanj ni ustrezen, pa lahko komisija sproži postopek pred Sodiščem EU.

Uredništvo