Bankirji, ki so “želi” kreditojemalce v frankih, dobili prvo zaušnico od sodišča!

Če se je pred kratkim veselilo mnogo kreditojemalcev “v frankih”, saj se je vrednost švicarskega franka v primerjavi z evrom občutno znižala, se sedaj lahko še bolj veselijo. Prvostopenjsko sodišče je namreč v primeru enega izmed pritožnikov razsodilo, da je pogodba, ki jo je tožnik sklenil z Unicredit banko nična. Sodišče v svoji obrazložitvi kot ključno navaja argument, da iz pogodbe ni možno niti približno določiti zneska dolga, ki ga bo plačal kreditojemalec v pogodbenem času. Tveganje je torej veliko in popolnoma na strani kreditojemalca, je zapisalo še sodišče.

Sodišče še navaja: Banka bi morala vedeti (in je vedela), da se bo frank v primerjavi z evrom krepil!

Sodišče je v svoji obrazložitvi tudi zapisalo, da “so bankirji” vedeli, da bo prišlo do krepitve franka, vso tveganje (povečane obveznosti) pa so v pogodbi prenesli na kreditojemalca. Ključno tudi je, da v času nastanka pogodbe banka s prihodnjimi tveganji ni seznanila kreditojemalca. Če bi tožnik v času pogodbe bil seznanjen s takšnimi tveganji (“Banka bi morala vedeti, da v daljšem časovnem obdobju obstaja precej velika verjetnost, da bo prišlo do večjih sprememb v gospodarstvu ali na trgih, kar se bo lahko odražalo tudi v večjih spremembah vrednosti valut ali referenčne obrestne mere,in bi morala to tudi tožniku pojasniti”), bi vsekakor lahko sprejel drugačno odločitev.

Sodišče odločilo, da je sklenjena pogodba med kreditodajalcem (v obravnavanem primeru Unicredit banka) in kreditojemalcem NIČNA!

Razsodbe prvostopenjskega sodišča se še posebej veseli predsednica Združenja Frank (to je bilo zaradi ignorance bank in vlade ustanovljeno v januarju 2015), ki je s svojimi člani vložila veliko energije, predvsem pa tudi pobud, da so stekli postopki za sprejetje Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, so zapisali na portalu cekin.si. Seveda pa sodba še ni pravnomočna, zato bo zanimiva odločitev Unicredit banke (in ostalih bank) v prihodnje in tudi sprožitev tožb tistih, ki se za takšno odločitev še niso opogumili. Trenutno je na sodiščih še kakšnih 80 vloženih tožb (od cca. 16.000 kreditojemalcev, ki so najeli kredite v frankih).

Naj spomnimo, da sta za Združenje Frank pravno mnenje pripravila ugledna nekdanja ustavna sodnika dr. Boštjana M. Zupančič (ta je bil še 18 let sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice) ter dr. Ciril Ribičič).

Uredništvo