BDP v drugem četrtletju zrasel za kar 16,3 odstotka

Foto: Pixabay

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) (Vir: stat.si) je danes objavil podatke o “stanju” Bruto domačega proizvoda (BDP) v drugem četrtletju 2021. Razveseljujoče je, da se je ta na letni ravni povečal za kar 16,3 odstotka.

K rasti BDP so največ prispevale končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije, medtem ko je bil vpliv salda menjave s tujino negativen.

Končna potrošnja gospodinjstev se je v drugem četrtletju 2021 povečala za 18,8 %, izrazito višji pa so bili izdatki gospodinjstev za nakupe vseh vrst blaga in storitev.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v drugem četrtletju 2021 povečale za 19,2 %, od tega najbolj investicije v druge stroje in opremo in sicer za 43,2 %, drugače pa v vse vrste osnovnih sredstev.

Povečala sta se tako uvoz, ta se je povečal za 34,9 %, kot tudi izvoz, ki se je povečal za 30,2 %. Sicer zaradi višje stopnje rasti uvoza od izvoza in slabših pogojev menjave je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP tokrat negativen (0,3 %).

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju 2021 znašala 1.044.000 oseb. To je za kar 1,4 % več ali za okoli 14.000 oseb več kot v drugem četrtletju 2020.

Uredništvo