Dolgoletni župan Občine Cankova Drago Vogrinčič prihaja na dan z resnico: “Pred dvanajstimi leti je Občina Cankova na javno vodovodno omrežje priključila sedem gospodinjstev v zaselku Ropoča v občini Rogašovci!

Vir: www.gz-rogasovci.si

Zakaj župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič ni nikoli seznanil občinskih svetnikov in svoje občane o tem, da je Občina Cankova na javno vodovodno omrežje priključila kar sedem gospodinjstev iz Občine Rogašovci?

Poklicali smo bivšega dolgoletnega župana Občine Cankova Draga Vogrinčiča in ga zaprosili za komentar obtožb župana Edvarda Mihaliča, ko je na Izredni seji Občinskega sveta obtožil cankovsko občino, ki da ni imela projektne dokumentacije in lastnega deleža za izgradnjo vodovodnega omrežja v Gerlincih. Slednje je, kot smo že pisali, po besedah župana Mihaliča onemogočilo izgradnjo vodovoda v Občini Rogašovci. Vogrinčič nas je seznanil z javnim odzivom, ki ga je posredoval v uredništvo časopisa Vestnik, bil pa je šokiran nad tem, kako si je župan Mihalič lahkotno in z lažmi ter sprenevedanjem drznil obtoževati Občino Cankova.

Šokiran sem nad tem, kako si je župan Mihalič lahkotno in z lažmi ter sprenevedanjem drznil obtoževati Občino Cankova

Po besedah Vogrinčiča je Občina Cankova že v letu 2003 pripravila idejne zasnove in projekcije za pripravo načrtov in projektne dokumentacije za vsa naselja v občini. Ko so Pomurske občine podpisovale pogodbe z domicilnimi ministrstvi (leta 2005 kot enoviti prekmurski projekt, ki se je pozneje razdelil v Pomurski vodovod sistema A, B in C), je Občina Cankova projektno dokumentacijo usklajevala z nosilno občino Gornji Petrovci, potem z Občino Grad in ob ustanovitvi skupnega upravljavca Vodovod sistema B s tem podjetjem. Vogrinčič nas tako seznani še s projektom Izgradnja vodovodnega omrežja Domajinsko-Kraški vrh, ki je s priključitvijo primarnega voda iz Beznovcev in prečrpališčem v Domajincih bil deležen sofinanciranja ministrstva in prav zaradi slednjega je prišlo do odločitve, da se pomaga tudi bližnjim gospodinjstvom zaselka Ropoča.

Kot župan sem si vedno prizadeval za sodelovanje in projektno povezovanje z vsemi sosednjimi občinami

“Kot župan sem si vedno prizadeval za sodelovanje in projektno povezovanje z vsemi sosednjimi občinami. Kot odgovoren človek in sosed sem zato ministrstvu predstavil možnost, da zaselek sedmih gospodinjstev vasi Ropoča (oddaljeno od katastrske meje Krašči v razdalji 800 metrov) priključimo na naše omrežje. Ko sem s projektno in finančno konstrukcijo prepričal odgovorne v Ljubljani, smo teh sedem gospodinjstev vključili v projekt Občine Cankova pod enakimi pogoji kot naše občane. Ko so mi na nivoju države potrdili, da je možnost pridobitve sredstev iz Vodnega sklada sem osebno obiskal vsa gospodinjstva zaselka Ropoča, jih povabil na Zbor vaščanov v Krašče in prepričal še občinski svet Občine Cankova. Po Izredni seji občine Rogašovci me je poklicalo več občank in občanov sosednje občine.

Po Izredni seji občine Rogašovci me je poklicalo več občank in občanov sosednje občine

Od objave poročila izredne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci v Vestniku me je poklicalo več občank in občanov sosednje občine, skupini svetnikov in članici Nadzornega odbora občine pa sem na njihovo željo predstavil »krivdo Občine Cankova in mene župana«, ter tudi o projektu, zaradi katerega je nekaj gospodinjstev iz njihove občine na javni vodovod priključeno že 12 let. O tem, da svetniki in občani lastne občine o tem projektu s strani župana Mihaliča niso bili seznanjeni, ne bom komentiral. Z mirno vestjo pa stopam pred vsakega človeka obeh občin, saj sem poslanstvo župana razumel kot vsakodnevno služenje ljudem v dolžni odgovornosti, da sem ob srečevanju z ljudmi o vsem vedno iskal poti za dosego skupnih ciljev za kvalitetno, človeka vredno življenje. Resnično me je šokiralo izvajanje kolega Mihaliča, ki bi resnici na ljubo moral svoje svetnike in občane korektno seznaniti, da je Občina Cankova naredila vse in še več, ne pa, da se ji z lažmi poskuša naprtiti krivdo za neizvajanje nadaljevanja javnega vodovodnega omrežja v Občini Rogašovci. Namesto kančka hvaležnosti sem deležen nagnusnih laži, ki me bolijo in jezijo.

Namesto kančka hvaležnosti sem deležen nagnusnih laži, ki me bolijo in jezijo

Oprostite, moje prizadevanje ni hvaljenje in iskanje priznanj, ampak človeško etično prizadevanje, da z resničnimi dejstvi seznanimo javnost, kdo je kaj in kdo ni kaj napravil. Ponavljam in zagotavljam, da Gorički vodovod zaradi Občine Cankova in moje malenkosti »nikoli ni visel na nitki«”, je suvereno zaključil dolgoletni cankovski župan Drago Vogrinčič.

B.P.