Cena hrane se bo povečala, vir: completecontroller.com

Zaključuje se obdobje skupne kmetijske politike, ki traja od leta 2014 in se bo končalo s koncem leta 2022. Z letom 2023 se začenja novo obdobje, ki kot zaenkrat kaže, ne bo nič kaj ugodno za kmete, prav tako pa tudi za potrošnike ne kaže nič kaj dobrega. V novem obdobju SKP (skupne kmetijske politike) bo velik poudarek na varovanju okolja in pridelavi ekološke hrane. S tem ne bi bilo nič narobe, če bi pri vsem uporabili zdravo mero razuma. V ekološki pridelavi so v veliki večini panog pridelki občutno manjši, v Sloveniji pa z veliko živili že sedaj nismo samooskrbni. Po trenutno določenih smernicah novega obdobja SKP pa nič ne kaže, da bi se to izboljšalo, prej še poslabšalo. To pomeni, da bi naj sicer pridelali bolj zdravo in bolj na okolju prijazen način pridelano hrano, vendar je bo manj. To za sabo potegne še več uvoza hrane neznanega porekla.

 

 

Torej v Sloveniji bomo pridelali bolj zdravo hrano, ki je bo premalo za vse Slovence in Slovenke, razliko pa uvozili od neznano kje. Ne smemo pozabiti tudi na to, da ima uvoz velik vpliv na podnebje. Bomo sploh na koncu kaj obvarovali okolje, ali si bodo odgovorni le »oprali roke«?

 

 

Cena hrane se bo povečala, vir: istockphoto.com

V Sloveniji nam kmetje pridelujejo zelo kvalitetno in zdravo hrano. Poraba antibiotikov v živinoreji je občutno manjša od povprečja EU, da ne omenjamo ostalih držav. Več kot polovico porabe zloglasnega Glifosata v Sloveniji predstavlja komunalna dejavnost (preprečevanje zapleveljenosti na železniških tirih, ob cestah …), na koncu pa je pripisano vse pod kmetijstvo. Tudi v uporabi drugih fitofarmacevtskih sredstev »zaostajamo« za drugimi državami. Nasploh imamo v ekološki in integrirani pridelavi znatno strožje predpise kot druge države (članice in nečlanice EU). Torej Slovenija, ki ima vseh kmetijskih zemljišč toliko, kot 2 francoski farmi skupaj, bi naj s še strožjimi smernicami rešila podnebje celega sveta? Bomo na koncu res na boljšem mi, Slovenci?

 

Hrana se bo po vseh predvidevanjih še podražila in vzrokov je več. Hrane bo manj, več bo »nadstandardno zdrave« hrane, ki je tudi konkretno dražja že sedaj, poceni hrana pa bo iz uvoza od neznano kje. Si želimo tega?

 

P. Z.