V Razkrižju s veselijo novih cestnih pridobitev

Vlada RS je v zadnjih dveh letih potrdila lep del sredstev, ki jih bo namenila za sofinanciranje investicij v Občini Razkrižje. V preteklosti so uredili cesto skozi Razkrižje in Šafarsko, trenutno pa poteka obnova ceste Razkrižje – Stročja vas.

Cesta skozi naselje Šafarsko (foto: FB)
Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura 4.544.901,00 € 30.11.2023
Preplastitev regionalne ceste  Razkrižje-Stročja vas in  Stročja vas-Ljutomer 1.553.749,00 € realizirano
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000,00 € 2020-2021
SKUPAJ 6.113.650,00 €

vir: gov.si

Župan Stanko Ivanušič je glede posluha Vlade RS do potreb lokalnih skupnosti dejal:

Na včerajšnjem srečanju s kandidati za poslance v Državnem zboru je župan Stanko Ivanušič izpostavil problem, ki ga ima Občina Razkrižje kot obmejna občina. Ker nima statusa obmejnega problemskega območja, tako Občina Razkrižje kot tudi posamezniki in podjetniki s stalnim naslovom bivanja v tej občini niso konkurenčni pri razpisih za državno ali drugo pomoč.

Kandidati za poslance v na okrogli mizi v Razkrižju

Župan je kandidate nagovoril z željo, da po svojih močeh prispevajo k temu, da bi v načrt spodbud za ta območja do leta 2025 vključili prizadevanja nekaterih pomurskih občin, da si pridobijo status obmejnega problemskega območja.

Dominik Štrakl (foto: T. Ž.)

Kandidat Slovenske demokratske stranke Dominik Štrakl je po srečanju dejal: “Strinjam se z gospodom županom, da je potrebno uredbo, ki določa katera občina je upravičena do statusa obmejnega problemskega območja, dopolniti. Sedaj prihaja do anomalij. Občini Ljutomer in Razkrižje si prav tako kot npr. Občina Kranjska gora zaslužita omenjeni status. Kot poslanec bom aktivno pomagal pri tem, da se to področje uredi in da obe prleški obmejni občini dobita status obmejnega problemskega območja.”

 

M. Z.