Bodo subvencije v višini 13.000 EUR “zaposlile” starejše brezposelne?

V Republiki Sloveniji je po letu 2008 kar nekaj več veselja na področju zaposlovanja, predvsem zaradi okrevanja gospodarstva skoraj na vseh svetovnih trgih, ki pa bogato prispevajo k okrevanju tudi slovenskih podjetij. Tako je končno zasluženo priložnost dobilo mnogo brezposelnih, tudi mladih, kamor je vlada RS vlagala kar nekaj subvencij za vzpodbujanje njihove zaposlitve.

Žal pa delodajalci še vedno ne prepoznajo potenciala brezposelnih starejših, ki se jih kar otepajo. Jih bodo sedaj vzpodbudile subvencije v višini 13.000 EUR, ki jih ponuja MDDSZ v sklopu prihajajočega razpisa?

Starostna sestava aktivnega prebivalstva v RS “razkriva” mnoge težave, predvsem odpira rano starejših nad 50 let, katerih število aktivnih prebivalcev se je od leta 2008 močno povečalo (skoraj za četrtino). V številkah je to cca. 65.000 zaposlenih, ki bodo počasi odšli med upokojence, težko pa jih bodo nadomestili mladi, ki boljše pogoje za svoje življenje najdejo preko meje. To pomeni, da na strani ponudbe (brezposelnih) ostajajo trajno nezmožni za delo oz. nezaposljivi iz različnih razlogov (tudi pomanjkanje potrebnega znanja), ki jih je mnogo od vseh cca. 85.000 trenutno brezposelnih. Še posebej pa je skrb vzbujajoč podatek, da na trgu brezposelnih ostajajo starejši nad 50 let, ki se jih delodajalci na veliko otepajo. Ključni razlogi so seveda znani, starejši so za podjetja dražji, tveganje za odsotnost iz dela zaradi bolezni je povečana, so pa tudi za dela, za katera trenutno trg dela povprašuje manj učinkoviti. Toda, delodajalci bi morali “v njih” prepoznati prednosti izkušenj, različnih pridobljenih znanj ter večgeneracijskih prednosti delovnega okolja. Modrost, umirjenost in izkušnje bi delodajalci vsekakor lahko prepoznali! Jih bodo tokrat prepričale vzpodbude MDDSZ?

Vzpodbude za starejše nad 55 let kot program Aktivni do upokojitve!

Kar 13.000 EUR bo znašala subvencija za delodajalce, ki bodo za najmanj dve leti in pol (30 mesecev) zaposlili starejšega nad 55 let. Če se bodo odločili za sklenitev delovnega razmerja le za dve leti, pa bodo po 24 mesecih prejeli 10.000 EUR.

Ker tudi delodajalci napovedujejo najmanj 2,5% rast povpraševanja po novih zaposlitvah, bo “računica” vzpodbud verjetno končno pomagala do zaposlitve tudi starejšim.

Sicer pa bo MDDSZ s subvencijami pomagalo tudi visoko izobraženim, ki še nimajo delovnih izkušenj. Le tem bi priložnost ponudili preko nevladnih organizacij preko programa “Priložnost zame” in sicer bo dalo na razpolago 1,2 MIO EUR. V programu “Zaposli.me” pa je program, ki bi naj v delovno okolje vključil čim več težje zaposljivih s subvencijami v višini od 5.000 do 7.000 EUR, delodajalcem pa bo na voljo do leta 2019.

Uredništvo