Poslanska skupina SDS je v zakonodajni postopek vložila noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakona o šolski prehrani

V poslanski skupini SDS ugotavljajo, da so v vladnih predlogih interventnih zakonov bile  spregledane nekatere najranljivejše skupine našega prebivalstva. Odločili za pripravo zakonskih sprememb, ki bi glede na vsebino koalicijske pogodbe in program koalicijskih strank morale dobiti širšo podporo političnih strank znotraj parlamenta.

Po podatkih Statističnega urada RS je v mesecu juniju prag tveganja revščine v letu 2021 znašal 771 evrov. Po uradnih podatkih danes v Sloveniji živi približno 243.000 prebivalcev z dohodkom, ki je nižji od praga revščine. Med njimi je kar tretjina upokojencev, ki si svojega finančnega statusa ne morejo več izboljšati z delom. Presenečeno ugotavljajo, da so bili ob pripravi vladnega zakona pri energetskih dodatkih spregledani tudi upokojenci, ki prejemajo pokojnino za polno delovno dobo in danes živijo pod pragom tveganja revščine.

V predlogu sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju poslanska skupina SDS zato predlaga dvig zneska zagotovljene starostne pokojnine za 40 let pokojninske dobe na 771 evrov, kolikor znaša prag tveganja revščine. Predlagajo ponovno uvedbo instituta državne pokojnine, do katere bi bili upravičeni državljani, ki nimajo pravice do nobene druge pokojnine in so dopolnili 65 let starosti ter so med 15. in 65. letom starosti najmanj 30 let imeli prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Državna pokojnina bi tako znašala 33 % najnižje pokojninske osnove. Predlagajo še, da se najnižja in najvišja pokojninska osnova dvigne iz 76,5 % na 78 % povprečne mesečne plače.

Pred najhujšo revščino je potrebno zavarovati najranljivejše skupine prebivalstva, med katere poleg upokojencev zagotovo sodijo tudi otroci. “Vsem učencem in dijakom bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano. V Sloveniji 21. stoletja ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil katerikoli otrok lačen,” je citat z 48. strani koalicijske pogodbe, ki so jo podpisale stranke Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice.

V Poslanski skupini SDS so v parlamentarno proceduro vložili dopolnjeno novelo Zakona o šolski prehrani z letošnjega junija, ki takrat žal ni dobil dovoljšne podpore. Predlagajo, da se vsem osnovnošolcem in vsem srednješolcem zagotovi brezplačno malico in kosilo. 

S predlogom želijo zmanjšati prekomerne stroške javnih blagajn za zdravje zaradi bolj zdravih prebivalcev in omogočiti debirokratizacijo, saj starši ali skrbniki ne bodo več primorani vlagati obrazcev na centrih za socialno delo. Odpraviti želijo neenakopravni položaj šolajočih v primerjavi s študenti in zaposlenimi, ki preko subvencije za študentsko ali delavsko prehrano vsi, brez izjeme, dobijo toplo malico ali kosilo.

Poslanci SDS zavračajo očitek, da je predlog novele zakona neizvedljiv oziroma logistično in organizacijsko prezahteven. “Sistem, kot ga predlagamo, smo nekoč že imeli, poleg tega pa je uveljavitev novele predvidena s 1. 1. 2024, s čimer menimo, da imajo pristojno ministrstvo in šole dovolj časa, da pripravijo vse potrebno,” je na tiskovni konferenci poudarila poslanka Alenka Helbl.

M.Z.