Bojan Petrijan, kandidat za župana murskosoboške občine: “Prepričal bo proevropski razvojni program, ki odgovarja na dejanske potrebe občanov”!

Foto:T.B.

Bojan Petrijan, kandidat za župana Mestne občine Murska Sobota je ob 17.50 preko Radia Murski Val še zadnjič “pozval” občane, da odločijo za razvoj in preboj “Sobote”. Povedal je, da so vse danosti za odskok občine dane, in svoje občanke in občane pozval, da izberejo številko 1 kot prvo in pravo izbiro.

V uvodu pogovora s povezovalko Mihaelo Kalamar je povedal, da je odločitev glede kandidature odtehtalo potovanje skozi čas od oroštva pa vse do danes, ko je odločitev bila preprosto zrela. Zagotovo pa, da so odtehtale izkušnje, ki jih je pridobil kot svetnik Občine Tišina, kot učitelj na SPTŠ (Srednja poklicna in tehniška šola), kot direktor na Občini Murska Sobota in nadzornik v podjetjema Vodovod in Komunala ter kot podjetnik, kjer, da je na trgu že 15 let. Tista ključna pa, da je bila »nastavljena rama družine«.

“Sobota” lahko postane mesto priložnosti in »polna življenja«. Da to postane, ima vse pogoje!

“Presenetili ste z drugačnim programom, kot smo ga vajeni. V naslovu programa ste zapisali »Inovativni pristopi, pogum in podjetnost«! Kje so tista ključna programska izhodišča, katera poudarjate, je nadaljevala Mihaela Kalamar?

“Gre za sodoben pro-evropsko usmerjen program, ki dejansko odgovarja na ključne težave občine, ki jo uvrščata med neuspešna mesta. To sta slaba demografska slika, še posebej upad populacije (danes le še 18.870 prebivalcev) ter visoka povprečna stopnja brezposelnosti (čez 15%)”.

Podobno, kot so to že storila danes uspešna mesta, nadaljuje Petrijan in pove, da bo odgovoril podobno. To, da bo dosegel z zagotovitvijo sredstev v naslednjih proračunih občine in z neposrednimi investicijami zagotovil, da se bo »fokus« preusmeril v zagotavljanje delovnih mest v realnem sektorju. Izpostavi mikro podjetja, saj, da so ta (do 9 zaposlenih) motor gospodarske rasti, zato bi odkupovali proizvodne kapacitete in jih pod ugodnimi pogoji dajali v najem.

Gradili in odkupovali bomo nove stanovanjske površine, mlade pa povabili, da ostajajo ali si za kraj bivanja izberejo našo občino”. Petrijan pove, da bi na trgu kadrov poizkali najboljše, poleg odličnega okolja pa bi jim ponudili stanovanjske površine in druge »bonuse«. S tem, da bi mlade zadrževali doma in celo ustvarili pogoje, da ti pridejo iz drugih občin. Pri tem vidi še pomen »DRUŽINA«, da si bosta lahko oba starša vzela čas za vzgojo svojih otrok.

“Da bodo mladi brezskrbno delali, pa uvajam bivanjske skupnosti, kjer bodo lahko njihovi starši, stari starši brezskrbno sobivali in si krepili tako fizično, kot psihično kondicijo”. Petrijan cilja na odkup ali izgraditev bivanjksih kapacitet, kjer bi čez dan sobivalo do 25 starejših oseb, ki si bodo v medsebojno pomoč pod budnim očesom medicinske sestre. “Njihovo mobilnost pa bomo zagotovili z mikro voznim parkom, ki jih bo prevažal znotraj občine in do sosednjih občin do zdravnika ipd.

Presenetili ste še z zagotovitvijo ekološko pridelane hrane za najmlajše in osnovnošolce, pa s poučevanjem dveh tujih jezikov, ravnanjem z orodji že v vrtcu in podjetniškim razmišljanjem…?

Znanje je ključna naložba v našo prihodnost, tega se zavedamo vsi, jaz pa dajem konkreten odgovor na dejanske potrebe. Petrijan bi zgodnje učenje angleškega in nemškega jezika uvedel že v vrtcu, z jasno določenimi in merljivimi cilji pa bi jih uvajal v spoznavanje in ravnanjem z orodji. Podjetniško razmišljanje in ravnanje pa bi vseh devet let uvedel v vseh devetih razredih šole. Glede lokalno pridelane hrane izpostavi, da jo bo iz območja cca. 30 km “pripeljal” v vse enote vrtca in osnovnih šol. To, da bo vzpodbudilo ponudbo in nova deovna mesta na podeželju.

“Na soočenjih z aktualnim županom je bilo precej »viharno« glede pogledov na kakovost zraka v občini”? tako Kalamarjev.

Petrijan pove, da se s slabo kakovostjo zraka, še posebej s prašnimi delci PM-10, ki jih povzročajo stare kurilne naprave in promet mora mesto nujno spoprijeti. Ljudje predčasno zbolevajo, nekaj mesecev pa bi lahko živeli dlje. Danes nam ne sme biti vseeno, da iz ministrstva svarijo, da naši otroci naj ne zapuščajo prostorov vrtca in šol. Zato pravi, da je potrebno nemudoma širiti sistem daljinskega ogrevanja, kjer je to še ekonomsko upravičeno, graditi zaokrožene mikro sisteme daljinskega ogrevanja ter občanom pomagati z dodatnimi subvencijami (poleg EKO SKLADA), da zamenjajo zastarele kurilne peči.

“Vsaka naslednja investicija bo »zelena«, pametno umeščena, zazelenili pa bomo ravne strehe, zasajevali drevesa, pametno omejevali promet v centru mesta, vzpostavljali pogoje za e-vožnjo in »delali« javni potniški promet po najsodobnejših smernicah, zaključi”.

Kalamarjeva ob koncu pogovora Petrijana povpraša, kako bo meni, da bo ključne volivce prepričal, da obkrožijo številko ENA, prvo in pravo izbiro?

“Menim, da jih je prepričal moj program in priložnost, da pokažemo in dokažemo Sloveniji, da v »SOBOTI« zmoremo in želimo “odskočili” in naredili preboj. Sicer, pa z vodilom mojega življenja, ki pušča jasno spčoročilo. Petrijan ga je citiral tako:

“Rad delam dobro in premikam mejnike (ne)mogočega. To me polni z novimi energijami in osrečuje. Še posebej, ko se rezultati mojega dela dotaknejo ljudi. Takrat sem še bolj izpopolnjen. Toda, na tej poti se najraje vračam v svoje gnezdo, k moji družini”.

Uredništvo