Zdravstveni dom Ljutomer lanski rekorder

V letu 2022 so po podatkih Ministrstva za finance vsi zdravstveni domovi v državi poslovali z dobičkom, medtem ko so med posameznimi bolnišnicami velike razlike.

Splošna bolnišnica Murska Sobota (foto: M.Z.)

Medtem, ko je Splošna bolnišnica Murska Sobota beležila izgubo v višini 2,4 milijona evrov, so pomurski zdravstveni domovi poslovali z dobičkom.

ZD Gornja Radgona (foto: nova24.si)

ZD Gornja Radgona je beležil 8.673.202€ prihodkov in 543.031€ oz. 6,3% presežka nad odhodki.

ZD Lendava je “pridelal” 7.966.651€ prihodkov in 351.633€ oz. 4,4% presežka.

V ZD Ljutomer so ob koncu leta zabeležili 7.833.324€ prihodkov in kar 1.020.804€ oz. 13% dobička.

ZD Murska Sobota je med pomurskimi zdravstvenimi domovi razpolagal z največ sredstvi in ob koncu leta zabeležil 21.717.846€ prihodkov, od tega je dobiček znašal 3,8 oz. 833.304€.

ZD Murska Sobota (foto. M. Z.)

Največji odstotek presežka nad odhodki v celotni državi je v letu 2022 beležil Zdravstveni dom Ljutomer, najnižjega, 0,2 presežka prihodkov nad odhodki, pa Zdravstvena domova v Ajdovščini in Kopru.

ZD Lendava (foto: M.Z.)

Razlogov za poslovni rezultat zdravstvenih domov je lahko več, a eno je gotovo. Ustanovitelj zdravstvenih domov so lokalne skupnosti, ustanovitelj bolnišnic pa država. Direktorji zdravstvenih domov vsakoletno poslovni rezultat predstavljajo številnim občinskim svetom, ki predstavljajo ustanovitelja javnega zdravstvenega zavoda. Dobiček bodo zdravstveni domovi namenili za obnovo ali dograditev prostorov ter nabavo opreme in tako skušali ustvariti boljše pogoje za delo zaposlenih, kar naj bi posledično pomenilo tudi kvalitetnejše storitve.

Ustanovitelj bolnišnic je država, zato v svetih zavodov bolnišnic sedijo običajno predstavniki aktualne vlade. Ti nadzirajo in ocenjujejo direktorja, ki so ga sami potrdili. Torej kontrolirajo delo nekoga izmed svojih. Je morda to razlog za negativno poslovanje bolnišnic?

Med predlogi zdravstvene reforme se najde tudi ideja o “podržavljanju” zdravstvenih domov, kar bi po mnenju ministra Danijela Bešić Loredana uravnotežilo razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti. Številke o poslovanju kažejo, da ta rešitev ne bi bila modra.

M.Z.