Bodo svetniki potrdili za občane manj ugodni režim parkiranja?

Svetnice in svetniki Mestne občine Murska Sobota se bodo  ta četrtek sestali na 3. redni seji mestnega sveta. Poleg običajnih točk lahko na dnevnem redu zasledimo tudi prvo obravnavo proračuna za leto 2023, svetniki bodo podali tudi mnenja k Strategiji razvoja Pomurskega muzeja ter Strateškim načrtom javnih zavodov Galerija Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Pričakovati je podajo soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 202212023 in parcelaciji v okviru odstopanj od določil prostorskega akta na območju naselja Pušča.

CONA I zajema predvsem območje ožjega mestnega središča

Predlog Sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota pa vsebuje spremembe, ki za občane in druge udeležence v prometu v Murski Soboti ne bodo ugodne. Po novem bo na tako imenovani modri coni plačilo parkirnine obvezno ob delavnikih od 7.00 ure do 15.00 ure in v soboto od 7.00 ure do 12.00 ure, kar plačljivo obdobje sicer skrajšuje za eno uro. Cena parkiranja je v CONI I in CONI II 0,50€, v CONI III pa 0,30€ za vsako začetno uro parkiranja.

Modra cona Murska Sobota (foto: M.Z.)

Predlog novega odloka pa vsebuje spremembo, da bo v CONI I parkiranje brezplačno za začetnih 15 minut namesto dosedanjih 30 minut. Čas začetnega brezplačnega parkiranja se še naprej označi s parkirno uro, ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom podaljšanja brezplačnega časa parkiranja pa ni dovoljena in bo sankcionirana.

 

CONA II (bela cona) je območje dolgotrajnega parkiranja v asfaltirani izvedbi, kjer začetno brezplačno parkiranje z izjemo zdravstvenega doma ne bo omogočeno

Na javnih parkirnih površinah pri Zdravstvenem domu Murska Sobota ostaja začetni čas brezplačnega parkiranja dve (2) uri, čas se prav tako označi s parkirno uro, ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom podaljšanja brezplačnega časa parkiranja ni dovoljena.

CONA III je območje dolgotrajnega parkiranja in predstavlja vsa ostala javna parkirišča in parkirne površine, ki niso v CONI I in CONI II ter so po večini v gramozirani izvedbi
Na prvi preizkušnji tudi koalicija SD in Gibanja Svoboda

Pri potrditvi proračuna za leto 2023 bi lahko prišlo do zapletov, saj je po naših informacijah v predlogu, ki ga je na podlagi smernic kroga svetovalcev župana Damjana Anželja pripravila občinska uprava, opaziti več odstopanj od dogovora znotraj koalicije SD in Gibanje Svoboda. V dneh pred sejo zasedajo še za posamezna področja pristojni odbori in komisije, ki lahko na vsebino predloga proračuna še vplivajo.

(foto: M.Z.)

M.Z.