Bomo v Sloveniji kmalu gradili drugo, zmogljivejšo jedrsko elektrarno NEK 2?

Osnutek Energetskega koncepta RS uvršča jedrsko energijo med pomembne vire za nizkoogljično pridobivanje električne energije. S tem praktično daje zeleno luč za prihodnje umeščanje NEK 2 (Nuklearna elektrarna Krško 2) na območju sedanje jedrske elektrarne NEK. Ker pa je za samo vzpostavitev jedrske elektrarne potrebnih cca. 3.5 do 5 milijard evrov, hkrati pa bo prišlo do zapiranja sedanje NEK (tej je dovoljenje za obratovanje podaljšano do leta 2043), bo šele invresticijski program razkril dejanske stroške.

Aktivnosti o zmogljivejši NEK 2 že tečejo!

Aktivnosti glede potencialne vzpostavitve NEK 2 tečejo že vse od leta 2006 naprej. Družba GEN energija namreč aktivno izvaja analize upravičenosti in izvedljivosti vzpostavitve elektrarne na lokaciji ob obstoječi NEK, kar je družbo že stalo cca. 14 MIO EUR. V njenih arhivih so verjetno že pridobljena mnenja ELES, študije o hlajenju elektrarne, ekonomske analize ter analize okoljske in družbene sprejemljivosti, je zapisal vir časopisa Dnevnik.

Družba Gen energija pa je še naročila seizmološke, geološke in geotehnične raziskave, ki bodo tako “zaokrožile” vso potrebno dokumentacijo za nadaljna pogovarjanja.

Letno 100 MIO EUR bruto dodane vredsnosti iz NEK, z novo vsaj 200 MIO EUR!

Jasno je, da je NEK, izgrajena v letu 1981 za RS še kako pomembna. S svojo nazivno močjo 696 MW predstavlja pomemben vir za pridobivanje električne energije in varno zagotavljanje le te. Tudi stroškovna učinkovitost, za “katero stoji” stroka in vodstvo družbe Gen energija še bolj prepriča. Toda, svarijo okoljevarstveniki predvsem iz dveh vidikov:

  • “NEK plačuje” premalo za razgradnjo in odlaganje jedrskih odpadkov ter
  • Jedrska elektrarna je voda na mlin terorističnim skupinam

Sicer pa je jedrsko elektrarno potencialno možno vzpostaviti v desetih letih, ko pa bo Energetski koncept Slovenije sprejet (predvidoma do konca leta) pa bo verjetno bolj jasen tudi ciljni datum vzpostavitve NEK 2 ali dokončna odločitev opustitve jedrske energije!

Uredništvo