“Bonbonček” za upokojence! Samo, da bo mir ali le zakonsko zapisano določilo?

Foto: Pixabay

Vlada je potrdila izredno uskladitev pokojnin, ki jo bodo upokojenci “čutili” že v mesecu decembru. Zakon o izvrševanju proračuna ima namreč vgrajeno določilo, da v primeru, da je gospodarska rast v minulem letu višja kot 4 %, se morajo pokojnine izredno uskladile v višini 1,5 odstotka.

V kolikor je gospodarska rast v minulem letu najmanj 4% se morajo pokojnine izredno uskladiti za 1,5 %

Kot poroča UMAR (Urad za makroekonomske analize in razvoj), je gospodarska rast v letu 2018 znašala 4,5% letno. BDP (Bruto domači proizvod) je namreč BDP v tekočih cenah znašal 45.948 MIO EUR. izvoz se je v 2018 povečal za 7,2 % (v 2017 pa za 10,7 %). Pomembneje je k visoki gospodarski rasti prispevalo zunanje povpraševanje, saj se je izvoz povečal za kar 7,2% glede na leto 2017. Se pa je povečala tudi domača potrošnja in sicer kar za 4,6 % glede na leto 2017. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 10,6 %, končna potrošnja pa se je povečala za 2,3 %.

Uredništvo