Izplačanih bo 14,5 milijona evrov

Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporočajo, da bo jutri izplačan dodatek za veliko družino. Dodatek za družino s tremi otroki znaša 468,00 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 568,71 evra. Izplača se v enkratnem znesku.

Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. V letu 2022 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 14,5 milijonov evrov za 33.289 družin.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2022 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

M.Z.