Brž po denar na EKO sklad

Mesec marec je čas, ko že razmišljamo o novih investicijah ali investicijskih vzdrževanjih v naš dom. Zima je bolj kot prejšnja leta pokazala svoje zobe, to pa se je poznalo tudi v stroških ogrevanja, ki so “odžirali” prihranke našega družinskega proračuna. Bi zamenjati že kar 30 let star oljni kotel ali bi povečali izolacijo na zunanjih stenah hiše? Je nastopil čas, ko bi morali zamenjali azbestno kritino?

EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad,  ima še vedno razpisana določena nepovratna sredstva ali ponuja kredite z ugodno obrestno mero, ki jih lahko pridobite v letu 2017. Naštevamo nekaj pomembnejših ukrepov, za katere lahko pridobite nepovratna sredstva:

  • za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje
  • za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje
  • za toplotno izolacijo starejše stavbe (gradbeno dovoljenje pridobljeno pred 2003)
  • za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru starejše stavbe (gradbeno dovoljenje pridobljeno pred letom 2003)
  • za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema…

Za zgoraj navedene naložbe lahko pridobite do 20% nepovratnih sredstev priznanih stroškov vlaganj (oz. do 50% v občinah, ki so uvršene v območje onesnaženo z delci PM-10; primer: občina Murska Sobota).

Kredit z ugodno obrestno mero (EURIBOR + 1.3%) lahko pridobite za vse zgoraj naštete ukrepe in sicer v višini do 20.000 EUR priznanih stroškov ter še za:

  • zamenjavo azbestne kritine
  • oskrba s pitno vodo
  • hišni kompostnik
  • čistilna naprava za pitno vodo
  • izolacija tal in kleti…

Razmislite, odločite se in za podrobnosti povprašajte energetskega svetovalca, ki deluje v mreži ENSVET (do njega preko brezplačene številke 080 1669) v posameznih občinah ali kar na informacije EKO SKLADA  (TEL: 01 241 48 20). Pridobitev kredita in nepovratnih sredstev se medsebojno ne izključujeta!

Vir: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe

Uredništvo, 6.3.2013