Buče na tisoč in en način

V nedeljo, 4. septembra je Društvo kmečkih žena Klas Bodonci pripravilo že 19. tradicionalni praznik buč in prvi skupni dogodek, ki so ga organizirale skupaj z Goričkim drüjštvom za lepše vütro.

Stojnice s ponudbo goričkih meštrov so obogatile dogodek, ki je bil v znamenju buč, videli pa so lahko prikaz pobiranja semen iz oljnih buč, razstavo jedi iz buč in tekmovanje v kuhanju bučnih jedi.

V or­ga­ni­za­ci­ji Druš­tva za pro­mo­ci­jo in zaš­či­to prek­mur­skih do­brot ter do­ma­če­ga društva Klas so organizirali tudi ocenjevanje bučnega olja. Na ocenjevanje je bilo letos prinesenih 16 vzorcev. Dva vzorca sta prejela bronasto priznanje, osem srebrno in šest zlato priznanje. Krajši kulturni program je pripravila pevska skupina Irmice in otroška folklorna skupina iz Moščancev.

Poleg nagrajenca za NAJ bučno olje so nagradili tudi dobitnike priznanj za NAJ bučo, NAJ ograček na Goričkon in NAJ frečara.

Za glasbeno vzdušje je na koncu poskrbela še skupina Kontrabant.

M.Z.