Če bi o drugem tiru glasovali 3. junija, bi privarčevali 3 MIO EUR!

Vir:Pixabay

Komu je bilo v interesu, da se Državna volilna komisija (DVK) ni odločila izpeljati posvetovalnega referenduma (ponovljenega) o drugem tiru sočasno z državnozborskimi volitvami? Odgovor je seveda preprost. Če bi bil poizvedovalni referendum sočasno z državnozborskimi volitvami, bi bila udeležba blizu 50%, s tem pa bi bil dosežen kvorum ter izražena volja volivcev! Tako pa je “nekdo” raje zapravil najmanj 3 MIO EUR, kot pa bi tvegal!

Raje ob 3 MIO EUR, kot pa poizvedovati o mnenju (volji) ljudi!

Kot vemo, nas volitve v enem krogu stanejo najmanj 3 MIO EUR. Gre za kritje vseh stroškov, kot so materiali za izvedbo volitev (gradivo, glasovalni lističi…) ter stroški za delo volilnih komisij.

Seveda se moramo vprašati, kaj je namen posvetovalnega referenduma? Posvetovalni referendum je namreč demokratičen postopek, v katerem nastopajo državljani z volilno pravico in podajo svoj glas (mnenje oz. odločitev) o referendumskem vprašanju. Je Vlada RS in DVK sledila namenu posvetovalnega referenduma?

Uredništvo