Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč sta se dogovorila, da bo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v smeri ohranjanja biotske raznovrstnosti podprlo projekt zasaditve avtohtonih medovitih drevesnih vrst in ostalih rastlin, ki ga izvaja ČZS.

 

“Ko bo umrla zadnja čebela, človeštvo ne bo živelo več kot štiri leta. Ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi.”
— Albert Einstein

Slovenski čebelarji so začeli s svetovno akcijo sajenja medovitih dreves, katerega cilj je v 10 letih v Sloveniji posaditi 2 milijona rastlin, vsako leto 200.000. Do sedaj so s pomiočjo donatorjev in sponzorjev zagotovili 30.000 sadik medovitih dreves. Akciji se pridružuje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo po besedah ministra Vizjaka sofinanciralo nakup določenega dela sadik lipe, kostanja in drugih vrst dreves ter rastlinja.

Pomurski čebelarji so z aktivnostmi začeli lansko jesen, ko so nabavili sadike akacij in divjih češenj ter jih nekaj že zasadili po svojih zasebnih površinah. Uradno bo dan sajenja medovitih rastlin 26. marca 2022.

Sicer je Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu državnega prostorskega reda lani izdalo novo priporočilo Priporočila Ozelenitev streh in vertikalnih površin. Priporočila obravnavajo umeščanje, načrtovanje in vzdrževanje zelenih površin na objektih, kot so strehe in vertikalne površine. Priporočila na državni ravni podajajo najrazličnejše možnosti uporabe zelenih streh ter vertikalne ozelenitve stavb in gradbenih inženirskih objektov.

M. Z.