Ob obletnici so se spomnili vseh zaslužnih za napredek čebelarstva v Občini Puconci

Leta 1952 je se je začela pisati zgodba Čebelarskega društva Puconci. V društvo je danes vključenih 52 članov iz občine Puconci. Obletnico so praznovali v domu Štefana Küzmiča v Puconcih.

O zgodovini društva  je zbranim spregovoril predsednik Čebelarskega društva Puconci Darko Car. Člani Čebelarskega društva Puconci so leta 1994 razvili prvi društveni prapor, leta 1995 pa je društvo začelo tesneje sodelovati z občino Puconci. Društvo članom pomaga pri izdelavi in nabavi etiket in pri organizaciji prevoza na čebelarski sejem, vsako leto nabavlja opremo, ki služi vsem članom (topilec za med, aparat za zdravljenje čebeljih družin in podobno) in skrbi za izobraževanje članov.

Puconski čebelarji so vključeni v vseslovenski projekt dan odprtih vrat čebelarstva, vrsto let uspešno sodelujejo z Osnovno šolo Puconci in pripadajočimi vrtci. Aktivno skrbijo za podmladek, saj v tej smeri delujeta dva čebelarska krožka na Osnovni šoli Puconci in podružnični osnovni šoli Bodonci. Mladi čebelarji sodelujejo projektih eko šole – z eko učilnico, vsako leto se udeležujejo državnega tekmovanja mladih čebelarjev in skrbijo za medovito gredico na šolskem vrtu.

 

Ob jubileju so izdali brošuro s predstavitvijo članov, vsak član je prejel tudi spominsko sliko svojega čebelnjaka. Na praznovanju so podelili zahvale, ki so jih prejeli praproščaka Karel Car in Drago Kuronja, Mateja Ratiznojnik, ravnatelj Osnovne šole Puconci Štefan Harkai, Alenka Cör za uspešno vodenje čebelarskega krožka na Osnovni šoli Puconci, mentor čebelarskega krožka Danilo Bedek, mentor čebelarskega krožka Jože Kuhar, mentor čebelarskega krožka Simon Sever, za uspešno sodelovanje Milena Bertalanič, Čebelarska zveza društev Pomurja, Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarsko društvo Lovrec na Pohorju, Kulturno – turistično društvo Puconci, Krajevna skupnost Puconci, Vaneča, Brezovci, Šalamenci in Zenkovci, Občina Puconci, Osnovna šola Puconci, krajevna skupnost Puconci.

Priznanje za 50 let članstva je prejel Janez Ficko, priznanje za 60 let članstva v društvu je prejel Franc Šoštarec, naziv častni član je prejel župan občine Puconci Ludvik Novak, naziv častni član društva pa je prejel Štefan Sočič. Zahvalo za življenjsko delo na področju čebelarstva sta prejela Štefan Varga in Štefan Benko.

Dramska skupina Osnovne šole Puconci je ob obletnici društva pripravila dramsko igro z naslovom »Čebele, naše prijateljice«, v kulturnem programu je nastopil še pevski zbor Zarja.

M.Z.