Cene naftnih derivatov z današnjim dnem v nebo!

Vir:Pixabay

Z današnjim dnem so cene naftnih derivatov bistveno poskočile. Tako bomo z današnjim  dnem za liter 95-oktanskega bencina odšteli 1,373 EUR, za liter dizelskega goriva pa 1,354 EUR.

Zanimiva pa  je primerjava glede postavk oblikovanja prodajne cene iz leta 2007 in danes.

2007 Nabavna cena ___  Trošarina ___ DDV ___Prod. cena EUR/liter

2018 Nabavna cena ___  Trošarina ___ DDV ___ Taksa CO2 ___Dodatek za zagot. prihr. energije ___ Prispevek za zag. podpor el. pro. el.energije ___ Prodajna cena EUR/liter

Ugotovitev: Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je danes sestavljena s kar tremi postavkami več. Dodatno s postavko CO2 taksa, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Očitno je, da danes plačujemo težave, ki nam jih je vlada povzročila pri nasedlih projektih. Tudi TEŠ-6 in za jalov pristop pri vzpostavljanju subvencije pridobivanja električne energije preko sončnih elektrarn.

Cene naftnih derivatov (motorni bencin NMB 95 in dizelsko gorivo) se oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 13/18) in ostalih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. V skladu z uredbo se cene naftnih derivatov spreminjajo vsakih 14 dni.

Uredništvo