Starši še naprej na preglede na Hrvaško

Osemnajstega januarja 2023 je Ministrstvo za zdravje objavilo Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti.

V sporočilu za javnost so zapisali, da so na podlagi javnega razpisa bile koncesije podeljene Družbi BELI MEDVED D.O.O. iz Radovljice, Zdravstvenemu zavodu Arsmed v Kamniku, Družbi Ortodontija Ferlež d.o.o. v Novem mestu, Mojci Lajh iz Maribora, Družbi Ecoop trgovina in storitve d.o.o. v Novi Gorici ter Družbi Go orto d.o.o., Družbi Heon d.o.o., Zobozdravstvenemu zavodu Vergina, Zdravstvenemu zavodu MD Oral, družbi Križaj storitve d.o.o. in Elizabeti Zaletel iz Ljubljane.

Iz zapisanega je razvidno, da izmed vseh enajstih novih koncesionarjev kar šest prihaja iz Ljubljane. Za celotno Štajersko je na novo podeljena le ena koncesija, prav tako za Dolenjsko in Primorsko, na Gorenjskem bosta nova koncesionarja dva. Nobene nove koncesije ni bilo podeljene v Pomurju, na Notranjskem, Koroškem in ob Obali.

Čakalne dobe za preglede pri ortodontu se v Pomurju gibljejo od treh let naprej, zato se veliko staršev odloča za specialistične preglede na Hrvaškem. Z željo po čimprejšnji obravnavi in veliko nižji ceni (samoplačniško) pa pogosto naletijo na manj kvalitetne storitve. Med slovenskimi ortodonti prevladuje mnenje, da za situacijo ne gre obtoževati kolegov v tujini, ampak je rešitve potrebno najti doma.

Glede na pristop Vlade Roberta Goloba k reševanju zdravstvene krize v Sloveniji je kakšno rešitev v doglednem času iluzorno pričakovati. Bo v kratkem oblikovana nova delovna skupina, ki bo sestavila časovnico?

M.Z.