Dan enotnosti in samostojnosti zaradi odločenosti po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije!

http:www.vlada.si

Leto 1990, čas, ki se je zgodil pred 28 leti in ustvaril neverjetno energijo in odločenost ljudi, da si želijo svojo, drugačno državo. Državo, v kateri bo vladala demokracija. Osamosvojitev Slovenije je zato bila ključna in premišljena odločitev, saj so mnogi, ki so v tistem času soustvarjali Jugoslavijo, imeli drugačne poglede in načrte o njeni prihodnosti. Toda, ljudstvo je sledilo programu, ki ga je v aprilu 1990 ponudila DEMOS (Demokratična opozicija Slovenije) in ji na prvih večstrankarskih volitvah s 54,8 % glasov zaupali vodenje vlade. Zagotovo pa je slednja bila ključna, da imamo danes Slovenke in Slovenci svojo državo.

Deklaracija o samostojnosti in enotnosti v mesecu juliju 1990!

Slovenski parlament, ki se je v letu 1990 imenoval še večstrankarska skupščina, je že v mesecu juliju sprejel Deklaracijo o samostojnosti in neodvisnosti. Šlo je za prvi temeljni akt v smeri osamosvojitve Slovenije in prvi akt demokratično izvoljenega parlamenta. Slediti bi morala še priprava in sprejem Ustave RS, referendum ter razglasitev neodvisnosti in samostojnosti. Toda, zapletlo se je v skupščini, saj DEMOS ni imel dovolj podpore (2/3) znotraj slednjega, ker so stranke socialističnega samoupravljanja (takratna opozicija) nasprotovale sprejemu ustave za bodočo državo. Dr. Jože Pučnik je takrat s somišljeniki začrtal drugačno zaporedje in padla je odločitev, da se o osamosvojitvi Slovenije “povpraša” Slovenke in Slovence. Vrstni red glede “dela” skupščine je tako bil zamenjan in Plebiscit o samostojnosti Slovenije je potekal 23. decembra 1990. Na njem so se slovenski volivci odločali o vprašanju “Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?”

Plebiscit za samostojno in neodvisno Slovenijo je pravni temelj nove države. Slovenski narod se je s prepričljivo večino skoraj soglasno izrekel za samostojno državo!

6. decembra 1990 je Skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh treh zborov z veliko večino (204 za, nihče proti in 4 vzdržani) sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. V nedeljo 23. decembra se je plebiscita udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev. “ZA” samostojno in neodvisno državo Slovenijo je glaosvalo 95 % oz. 88,2 % vseh volilnih upravičencev. Z aktom narodne samoodločbe je bil tako postavljen temelj za kasnejšo državno osamosvojitev Slovenije.

Slovesna razglasitev plebiscitarnega rezultata je potekala na seji Skupščine Republike Slovenije 26. decembra 1990!

Uradni rezultati so bili znani 26. decembra. Takrat je dr. Jože Pučnik povedal stavek, katerega se bodo mnogi, ki so hrepeneli po samostojni Sloveniji povedal: “Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo.” Res je, toda od tega dne so sledila mnoga nasprotovanja opozicije, tuji mediji so prepoznali neenostnost, slovensko ljudstvo pa je moralo braniti svojo odločitev. Uspešno, v desetdnevni vojni od 27. junija do 6. julija 1991, v prvem vojnem spopadu v Evropi po drugi svetovni vojni, ko je odbila napad Jugoslavije in dosegla svojo neodvisnost od SFRJ. Spet je slovensko ljudstvo bilo tisto, ki je pokazalo in dokazalo, kaj si želi!

Spet je slovensko ljudstvo bilo tisto, ki je pokazalo in dokazalo, kaj si želi!

Slovenci še čakamo na trenutek, ko bo dokončno opravljena tranzicija v RS. Takrat bo Slovenija resnično pravna in socialna država v kateri bo sleherni posameznik imel enake pogoje za uspeh. Do takrat pa ne smemo pozabiti, da smo del EU, da smo ena najvarnejših držav, da smo članica NATO, da se svobodno izražamo… Da smo iz cca. 40 % ekonomske razvitosti EU (v času osamosvojitvije) “zrasli” na cca. 80%, da imamo lokalno samoupravo, svoje občine…,in da imamo volivci v rokah oblast. Veliko razlogov, da smo Slovenke in Slovenci lahko zadovoljni. Ker pa imamo v rokah oblast, bomo o hitrosti dokončanja tranzicije morali odločiti sami! 

Uredništvo