Les kot eden najpomembnejših gradbenih elementov

Današnji dan bo na sejmu MEGRA v znamenju uporabe lesa v gradbeništvu. Pomen lesa bo podčrtal strokovni posvet »Okoljski vidiki gradiv« v organizaciji Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport – Direktorata za lesarstvo. Uvodni pozdrav in predstavitev trenutne vloge države pri spodbujanju večje rabe lesa bo izvedel državni sekretar na gospodarskem ministrstvu mag. Dejan Židan.

Sicer pa bo današnji dan Izobraževalni dan slovenskega gradbeništva. Mladim, ki so pred poklicno odločitvijo, se bodo predstavile vse izobraževalne ustanove v Sloveniji, ki se ukvarjajo z gradbeništvom in povezanimi strokami. Seznanili se bodo lahko s poklici v gradbeništvu ter možnostmi zaposlitve, ter se spoznali s predstavniki podjetij in ustanov iz dejavnosti gradbeništva, industrije gradbenega materiala, investiranja, raziskovalnih institucij in strokovnih združenj.

Na Mednarodnem tekmovanju mladih slikopleskarjev v okviru evropskega projekta ERASMUS+ Painting Skills Academy bodo sodelovali tekmovalci iz šestih držav. Potekalo bo tekmovanje dijakov in študentov gradbeništva v gradnji mostov iz špagetov ter Kviz dijakov srednjih gradbenih šol v znanju iz gradbeništva. Podeljene bodo nagrade iz natečaja »Trajnostno povezani«.

K obisku sejma vabijo tudi brezplačni nasveti ENSVET s področja OVE in URE ter o pridobitvi nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov Eko sklada. Gradbeni inštitut ZRMK nudi vsak dan od 15.00 do 17.00 ure individualna svetovanja arhitektov in svetovanja o celoviti prenovi stavb, trajnostnem ogrevanju, hlajenju in prezračevanju stavb. Danes in jutri bodo strokovnjaki iz podjetja Stavbna & Bivalna Biologija odgovarjali na vprašanja o sodobnih bivalnih okoljih v povezavi z zdravstvenimi tveganji.

M.Z.