Danes cenejše polnjenje 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva!

Vir:Pixabay

Opolnoči so se  spremenile regulirane cene pogonskih goriv. Neosvinčen 95-oktanski bencin se je pocenil za 4,3 centa, dizelsko gorivo pa za 7,1 centa,  je objavilo ministrstvo za gospodarstvo.

95-ostanski bencin po novem 1,226 evra za liter, dizelsko gorivo 1,269 evra za liter!

Spomnimo, da se cene naftnih derivatov (motorni bencin NMB 95 in dizelsko gorivo) oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 13/18) in ostalih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. V skladu z uredbo se cene naftnih derivatov spreminjajo vsakih 14 dni.

Drobnoprodajna cena posameznega naftnega derivata je sestavljena iz prodajne cene brez dajatev, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, trošarine in DDV.

Uredništvo