Danes Izredna seja občine Murska Sobota

Danes ob 13.00 se bo Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sestal na 4. izredni seji. Zahtevo za sklic seje je podala svetniška skupina Modra lista Antona Štihca, svetniška skupina SDS in sopodpisana svetnika opozicije, po tem, ko so se na njih obrnili nekateri občani in celo Mestne četrti.

V enem izmed prejšnjih člankov smo zapisali, da imajo nekateri svetniki v rokah dokument, kjer naj bi bilo s podrobno analizo ugotovljeno, da ima občina Murska Sobota uvedeno najvišjo ceno za odvajanje in čiščenje padavinske vode v Sloveniji.  Iz tabele je razvidno, da gospodinjstva v murskosoboški občini plačajo kar 11,77 EUR za povprečnih 8m3 padavinske vode, v Ljubljani (druga najdražja cena) pa 7,21 EUR. Ostale občine zbrane v tabeli plačujejo bistveno manj. Ta cena pa krepko udarja po žepu gospodinjstva, ki so priključena na mešani kanalizacijki sistem (gospodinjstva v M. Soboti in Černelavcih). Iz gradiva, objavljenega na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, predlagatelji predlagajo, da se trenutno veljavna cena zniža za 80%.

Predlagatelji nadalje že za naslednjo redno sejo predlagajo uvrstitev točke dnevnega reda:

Obravnava in sprejem nove cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Ker ravno v Pomurju pade najmanj padavin glede na ostala območja v RS, bomo še poročali od kje argumenti pripravljavcu gradiva (Elaborata) za tako visoke cene!

Uredništvo