Danes seja Občinskega sveta Občine Tišina!

Foto: www.tisina.si

Danes ob 17.00 se bo sestal Občinski svet Občine Tišina na svoji drugi redni seji in začel delovati v popolni sestavi. Izpraznjeno svetniško mesto (zaradi nezdružljivosti svetniške in županske funkcije) bo namreč zapolnil Franc Pertoci (SLS) iz vasi Petanjci.

Sicer pa bo občinski svet na današnji seji odločal še o predlogu KMVI (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) glede imenovanja delovnih teles (odborov in komisij), obravnaval in odločal o sprejemu Odloka o proračunu za leti 2019 in 2020, odločal o višini vrednosti točke, ki vpliva na izračun in plačilo NUSZ (Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) ter višini nadomestila, ki pripada lastnikom zemljišč, katera se nahajajo v vodovarstvenem pasu.

Uredništvo