Danes seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota!

Vir: www.murska-sobota.si

Danes se bodo svetniki Mestne občine Murska Sobota sestali zadnjič v proračunskem letu 2017. Župan Aleksander Jevšek je na 26. sejo uvrstil 11. točk dnevnega reda, svetniki pa bodo v prvi obravnavi odločali tudi o Proračunu občine za leto 2018, ki je zadnji v mandatu župana pred prihajajočimi lokalnimi volitvami v letu 2018. Je tudi zaradi tega spisan z največjimi “številkami” v zgodovini nastanka mestne občine?

Na prihodkovni strani cca. 25.070 MIO EUR ter 27.135 MIO odhodkov!

Proračun občine za leto 2018 predvideva kar 25.070 MIO EUR prihodkov, kar je tudi največji predlagani znesek vseh proračunov Murskosoboške občine do danes. Gotovo bo občinska blagajna polnejša za več kot 600.000 EUR iz naslova primerne porabe (davčni prihodki), saj so občine izpogajale večji znesek povprečnine (od zahtevanega 609 EUR/prebivalca 551 EUR/prebivalca). V letu 2018 pa bo občina prejela tudi pretežni del prihodkov (transferni prihodki) za projekte Vrata v Pomurje, Soboško jezero, Prenova mestnega središča in nekaj drugih projektov z nižjimi zneski sofinanciranja (reflektorji na stadionu Fazanerija, kolesarske poti, pločniki). Skupno naj bi občina prejela cca. 7.25 MIO EUR sredstev.

Investicijskih odhodkov 12.38 MIO EUR, kar predstavlja kar 44,35% proračuna. Toda, izpostaviti je potrebno, da bo za realizacijo le teh občina morala počrpati vsa EU ter državna sredstva in prodati za kar cca. 3.1 MIO EUR občinske srebrnine.

Sicer pa bodo svetniki občine odločali še o spremembah ter dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono M. Sobota – zahod (vila hiša), o spremembah in dopolnitvah ustanovitvenega akta Glasbene šole M. Sobota, o določitvi vrednosti točk za izračun NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) ter o podelitvi nagrad ob kulturnem prazniku v letu 2018.

Uredništvo