Današnje otvoritve se najbolj veselijo otroci

V Beltincih so zaradi prostorske stiske in dotrajanosti inštalacij dogradili in obnovili prostore beltinske enote Vrtca Beltinci. Glavna dela so opravili v času šolskih počitnic. Z rekonstrukcijo in dograditvijo so pridobili dve novi igralnici s sanitarijami in terasami za najmlajše otroke. V obeh igralnicah so namestili tudi novo opremo.

 


Zaradi dotrajanosti je bila zamenjana celotna elektro in strojna inštalacija. V skladu z normativi in standardi so prilagodili velikost igralnic, na novo uredili hodnike in namestili garderobne omare. V sklopu projekta so obnovili tudi del okolice vrtca, na novo uredili asfaltne površine in parkirišče.

Skupna vrednost projekta znaša dobrih 420.000 evrov. Del sredstev v višini 225.917,67 evra je Občina Beltinci preko razpisa pridobila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dela je izvedlo podjetje HOVING d.o.o., strokovni nadzor pa je opravilo podjetje ATRIJ d.o.o..

 

 
Otvoritveni trak sta prerezala župan Občine Beltinci Marko Virag in ravnateljica vrtca Martina Vidonja.

Župan Občine Beltinci Marko Virag je nagovoril zbrane in se zahvalil vsem, ki so knrealizaciji projekta pripomogli. Odnos odraslih do otrok v zgodnjem otroštvu se otrokom zapiše v srce in ta zapis nosimo s seboj vse življenje.

Ravnateljica Vrtca Martina Vidonja je ob nad novo pridobitvijo izrazila veliko veselje in tik pred slovesnostjo za Pomurske novice dejala:

Sodobni igralnici s pripadajočimi sanitarijami in terasami prispevata k boljšemu počutju otrok in kvalitetnejšemu delu zaposlenih. Ob zaključku so otroci in zaposleni skupaj tudi zapeli.

Ob tej priložnosti so otroci ob pomoči vzojiteljic pripravili tudi likovno razstavo, ki si jo lahko ogledate v spodnji galeriji.

M.Z.