Pogajanja med sindikati in vlado še potekajo

Na podlagi dogovora med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter reprezentativnimi sindikati uslužbencev v javnem sektorju so zaposleni v javnem sektorju ta mesec s plačo prejeli izplačani regres za letni dopust v višini 1.253,9€. 

Na pobudo sindikatov je zadnji dan za izplačilo regresa javnim uslužbencem letos 14. marec, po besedah Branimirja Štruklja pa ne gre za neko novost, saj so bila izplačila pred zadnjim zakonsko določenim rokom sicer že v praksi pred leti.

Sindikati sicer vztrajajo pri regresu v višini 1.500€ za vse javne uslužbence, česar možnosti po besedah finančnega ministra Boštjančiča na ministrstvu sicer ne zavračajo.  Glede regresa se lahko zgodi še kakšna sprememba zlasti za tiste z najnižjimi plačami. Če bi v času pogajanj, ki trenutno še potekajo, do dviga regresa do meseca junija res prišlo, bi uslužbencem, ki so že prejeli izplačilo, razliko nakazali s poračunom. Tudi to se je v preteklosti že dogajalo.

M.Z.