Denarna pomoč in nezgodno zavarovanje

Mestna občina Murska Sobota staršem prvošolcev tudi v letu 2023 pomaga z enkratno denarno pomočjo za prvošolčke, ki letos znaša 137,00 EUR.

Vloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči za prvošolčke je objavljena med vlogami in obrazci na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, pod zavihkom Družbene dejavnosti, zainteresirani pa jo lahko dobijo tudi v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Obenem obveščajo, da se je Mestna občina Murska Sobota odločila skleniti nezgodno zavarovanje za letošnje prvošolčke.

M.Z.