Denarna socialna pomoč za slabih 10 EUR višja; poznalo se bo že v mesecu avgustu!

Foto:Pixabay

Prejemniki denarne socialne pomoči bodo že v mesecu avgustu na svoje račune prejeli za 2,4 odstotka višje zneske. Ti se izplačujejo v višini minimalnega dohodka, ki s 1.7. znaša 402,18 EUR.

Poznalo se bo za slabih 10 EUR oz. točneje za 9,43 EUR

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre)in se uveljavi, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana. Hkrati morajo biti izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.

Od 1. 6. 2018 je osnovni znesek minimalnega dohodka znašal 385,05 EUR, z uskladitvijo pa od 1. 8. 2018 dalje 392,75 EUR. Z mesecem julijem torej po novem minimalni dohodek znaša 402,18 EUR.

Uredništvo