Ministrstvo za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti (ministrstvo) je zagotovilo proračunska sredstva v višini 65 milijonov evrov in na podlagi javnega razpisa iz dne 24. 6. 2021 podelilo koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše v skupnem številu 1107 mest.

Gre za okvirno 1100 koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše celotno območje Republike Slovenije, z začetkom opravljanja storitev v letu 2023. Na javni razpis je  prispelo 23 ponudb, strokovna komisija pa  je  na  podlagi javnega razpisa podelila koncesije 13 ponudnikom. 

Izmed pomurskih domov za starejše sta na razpisu bila uspešna Dom Kuzma d.o.o. in Dom Loka d.o.o. iz Maribora, ki bo postavil enoto v Murski Soboti.

Marca 2021 so bile z odločbo podeljene koncesije za 1285 novih mest za uporabnike storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za celotno območje Slovenije, zagotovljena so proračunska sredstva proračunih za letošnje in prihodnje leto v višini 65 milijonov evrov za investicije v domove za starejše in nove domove, zagotovljenih je 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za večjo kakovost bivanja starejših (izbranih 18 projektov), v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pa načrtujejo sredstva v višini 59 milijonov evrov za izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše.

C. U.

vir: MDDSZ