Domače podjetje iz Lendave z uspešno ponudbo do zemljišča občine Lendava v Industrijsko poslovni coni

Domače podjetje uspešno do zemljišča v obrtni coni

Domače podjetje iz Lendave se je uspešno odzvalo na javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v Industrijsko poslovni coni Lendava, tako na spletni strani občine.

Podjetje je zadostilo vsem pogojem razpisa, zato bo občina v naslednjih dneh začela postopek sklenitve prodajne pogodbe. Katero podjetje je oddalo popolno ponudbo, na spletni strani občine še ni objavljeno. Občina tako uspešno sledi zahtevam pridobitve nepovratnih sredstev v višini 257.400,00 EUR, ki ji ga je za namen izgradnje ceste s hodnikom za pešce (v dolžini 232 m), meteorne kanalizacije (v dolžini 214 m), fekalne kanalizacije (v dolžini 141 m), vodovoda (v dolžini 222 m) in javne razsvetljave (v dolžini 230 m, 11 svetilk) dodelilo ministrstvo za gospodarstvo.

»V občini Lendava smo vsake naložbe, ki pomeni razvoj in nove zaposlitve še posebej veseli. Če je to domače podjetje, pa je veselje še toliko večje«, tako župan Janez Magyar.

Spomnimo, da je lendavski župan v mesecu marcu z Matjažem Hozjanom, direktorjem podjetja Legartis d.o.o. podpisal pogodbo za razširitev industrijsko poslovne cone v Lendavi.

Namen investicije je razširiti in posodobiti obstoječo industrijsko in poslovno cono v Lendavi s ciljem vzpodbuditi ekonomsko aktivnost mikro, malih in srednje velikih podjetij, z namenom da le-ta ustvarijo nova delovna mesta s povečano dodano vrednostjo in konkurenčnostjo, so v izjavi za javnost sporočili iz občine.

Uredništvo