Drug sveženj “koronapaketa” namenjen gospodarstvu

Foto.Pixabay

Nov, drug sveženj ukrepov, je usmerjeni v olajšanje položaja gospodarskih družb pri najemanju nujno potrebnih likvidnostnih bančnih posojil. Cilj slednjega je ohranjanje gospodarske stabilnosti v državi, preprečiti hujšo gospodarsko škodo in ohraniti delovna mesta v gospodarskih družbah.

Kreditojemalec je lahko vsaka fizična in pravna oseba, ki opravlja ustrezno dejavnost

Kreditojemalec je lahko vsaka fizična in pravna oseba, ki opravlja ustrezno dejavnost in je sklenil kredit po 12. marcu 2020 ter ga ne bo po 31. decembru 2020. Ročnost kredita ne sme presegati petih let in bo sklenjen izključno za financiranje dejavnosti kreditojemalca, če so mu čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo upadli za vsaj 10 odstotkov. Kreditojemalec mora predložiti zadnje računske izkaze, opisati svoj poslovni položaj, opredeliti višino in ročnost zahtevanega kredita, namen kredita in podati izjavo, da bo kredit porabljen izključno za namen. Poroštvo države je načeloma nepreklicno, a le v kolikor kreditojemalec poravnava svoje obveznosti.

Ukrep še dodatno pomaga podjetnikom, ki imajo v najemu poslovne prostore, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti ter jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno oteženo, saj jim od vključno 13. marca 2020 do preklica razglasitve epidemije ni treba plačevati najemnine ali dela le-te.

Uredništvo