Varuh človekovih pravic v Moravskih Toplicah odprl varuhov kotiček

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je včeraj obiskal Občino Moravske Toplice, kjer se je srečal z županom Alojzom Glavačem in podžupanom Sašom Koco. Obisk je bil vljudnostno formalne narave, saj v Uradu varuha človekovih pravic trenutno ni odprtega nobenega konkretnega primera iz območja te občine.

Namen včerajšnjega obiska je bilo odprtje “Varuhovega kotička” in približanje inštitucije prebivalstvu, poleg kotička v Moravskih Toplicah, ki je 44. po vrsti, so včeraj odprli kotiček še v prostorih Občinske uprave v Občini Beltinci.

(foto: M.Z.)

“Na varuhovem kotičku se približamo občankam in občanom, tako da lahko le-ti v analogni, ne zgolj elektronski obliki, pristopijo do nas. Da vedo, kaj varuh počne, kdaj lahko pomaga ljudem in kako ne more pomagati. V kotičku se nahaja informativni material in prednatisnjeno pobudo, ki jo ljudje samo izpolnijo in pošljejo na naš naslov”, je za naš portal po srečanju z vodstvom občine izjavil Peter Svetina.

Z županom in podžupanom so si izmenjali nekaj stališč predvsem o demografskih problemih in skozi to govorili tudi o skrbi za ranljive ciljne skupine. “Država mora imeti vendarle več posluha nenazadnje za samo Prekmurje, za kadrovsko in demografsko politiko in skrb za soljudi,” je poudaril Svetina.

(foto: M.Z.)

Župan Alojz Glavač je po srečanju v izjavi za naš portal izpostavil, da sta z varuhom enakega mnenja glede samega pojmovanja človekovih pravic pri občanih. Pogosto se na vodstvo občine ali na varuha obračajo s temami, ki ne spadajo v področje človekovih pravic. “Če sosedovo drevo razteza krošnjo na parcelo drugega soseda, sta ta problem dolžna rešiti soseda sama, saj ta konkreten primer ne sodi na področje kršenja človekovih pravic,” je konkreten primer opisal Glavač.

“Slovenci imamo na človekove pravice sila različne poglede. Pravica do splava ni človekova pravica, človekova pravica je pravica do življenja,” je poudaril Glavač in dodal, da je tovrstnih nerešenih dilem na najvišji človeški ravni zelo veliko. Od državnih institucij pričakuje, da do reševanja tovrstnih nejasnih pojmovanj aktivno pristopi.

Z varuhom človekovih pravic so se pogovarjali pretežno o problemih demografije in povečevanja razlik med prebivalci na podeželju in tistimi v mestih. Enakost na področju kvalitete bivanja, na katero lahko vpliva tudi država in posredno tudi lokalna skupnost, namreč sodi v krog človekovih pravic.

M.Z.